​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Den regionale udviklingsstrategi

​I hovedstadsregionen har vi en vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj livskvalitet og bæredygtig vækst. Derfor samarbejder vi med uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommuner om at sikre attraktive uddannelser til alle regionens borgere.

Region Hovedstaden skal være en region for den næste generation. 

Derfor er det afgørende, at der er et bredt udbud af uddannelser i regionen, samt at vi sikrer de rette kompetencer til fremtiden. For at indfri ambitionerne på uddannelsesområdet, samarbejder Region Hovedstaden med regionens uddannelsesinstitutioner om projekter, der f.eks. skal sikre grønne kompetencer på erhvervsuddannelserne, flere kvinder med STEM-kompetencer, flere praktikpladser, bedre gennemførsel på erhvervsuddannelsernes grundforløb og meget mere.  ​

Læs hele den Reg​ionale Udviklings​strategi (pdf. åbner i ny fane)

Redaktør