​​​​​​​

Forberedende voksen- og ordblindeundervisning

​Det er vigtigt for både borgernes udvikling og virksomheders konkurrenceevne at sikre attraktive uddannelser i hovedstadsregionen – også for de borgere, som har brug for helt basale kompetencer i f.eks. dansk, matematik eller IT. Det er derfor vigtigt, at hovedstadsregionen har et tilstrækkeligt stort og varieret tilbud af Forberedende Voksenundervisning (​FVU) og Ordblindeundervisning for Voksne (OBU).​

Koordinering af samarbejde med voksenuddannelsescentrene​​​​

Regionsrådet i Region Hovedstaden koordinerer i samarbejde med voksenuddannelsescentrene (VUC) i hovedstadsområdet og andre udbydere af den forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) indsatsen i Region Hovedstaden. ​


Kort viser de syv voksenuddannelsescentres geografiske placering og udbredelse i Region Hovedstaden (dækningsområder)

​​De syv voksenuddannelsescentre i Region Hovedstaden:

Vestegnen HF og VUC: www.vucv.dk (link åbner i denne fane)
HF og VUC KBH SYD: www.kbhsyd.dk​ (link åbner i denne fane)

Københavns VUC: www.kvuc.dk​ (link åbner i denne fane)

Frederiksberg VUC og STX: www.frbvuc.dk (link åbner i denne fane)
VUC Lyngby: www.vuclyngby.dk (link åbner i denne fane)
VUC Nordsjælland: www.vucns.dk (link åbner i denne fane)
Campus Bornholm: www.campusbornholm.dk/voksen-efteruddannelse (link åbner i denne fane)​

Voksenuddannelsescentrene udarbejder årligt planer for undervisningen og kan indgå driftsoverenskomster med andre aktører fx aftenskoler, som også tilbyder den forberedende voksenundervisning og/eller ordblindeundervisning for voksne. 

Der er et overblik over kursusmulighederne her: www.voksenuddannelse.dk (link åbner i denne fane)​

Se de to nedenstående videoer for at få mere viden om den forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. 


Varighed: 01:11 min.
Varighed: 00:45 min.
Redaktør