​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Fremtidens Kompetenceråd

​Fremtidens Kompetenceråd har som mål at kvalificere uddannelsesindsatsen i hovedstadsregionen på tværs af alle relevante uddannelsesparter.

​Kompetencerådet (2021-2024) 

Kompetencerådet har sin berettigelse som et bredt regionalpolitisk forum, der samler parter på tværs af kommuner, arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner, og på tværs af faglige interesseforhold kigger ind i fremtidige udfordringer og behov på uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet.

Rådet skal sikre, at aktører bliver inddraget i de aktuelle uddannelsespolitiske problemstillinger og temaer i regionen, med fokus på at skabe fælles politiske løsninger og udspil. Det skaber gode forudsætninger for, at alle kan bakke op om de samme mål og indsatser, bl.a. på baggrund af rammeaftale for Fremtidens Faglærte.​

Kommisorium Fremtidens Kompetenceråd.pdf

Medlemmer af Fremtidens Kompetenceråd

OrganisationMedlemSuppleant
Kommunernes kontaktråd (KKR)
(2 medlemmer)

Britt Jensen,
borgmester Rødovre Kommune

Michael Ziegler,
borgmester Høje-Taastrup Kommune

Erhvervsuddannelser (EUD)

(1 medlem)

Morten Emborg,
direktør TEC
Anne Birgitte Agger,
direktør HRS

Højere Handelsuddannelser (HHX)

(1 medlem)

Anya Eskildsen,
direktør Niels Brock
Flemming Zachariasen,
direktør U/Nord

Højere tekniske uddannelser (HTX)

(1 medlem)

Ole Heinager,
direktør NEXT
Kirsten Flagstad,
gymnasiedirektør TEC

Almene gymnasier (STX)

(1 medlem)

Birgitte Vedersø,
rektor Gefion Gymnasium
Thomas Jørgensen,
rektor Borupgaard Gymnasium

FH Hovedstaden

(1 medlem)

Per Olsen,
formand FH Hovedstaden
Henriette Brockdorff,
formand BUPL Storkøbenhavn

Akademikerne

(1 medlem)

Anne Sofie Fogtmann,
chefkonsulent
Henrik Thøger Hagelskjær, konsulent

Dansk Erhverv

(1 medlem)

Claus Rosenkrands Olsen, uddannelseschefMarianne Kragh,
chefkonsulent

Dansk Industri

(1 medlem)

Anja Trier Wang,
senior konsulent
Søren Melcher,
chefkonsulent

Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO)

(1 medlem)

Kaja Thilde Nielsen,
næstformand
Jeppe Studtmund

Danske gymnasieelevers sammenslutning (DGS)

(1 medlem)

Alma Tynell,
forkvinde
Peter Hove,
næstformand

SOSU H

(1 medlem)

Jeppe Rosengård Poulsen,
direktør
Gitte Brodersen, uddannelsesdirektør

Studievalg Danmark

(1 medlem)

Torben Theilgaard,
centerleder
Kit Kjeldsholm Rasmussen

Professionshøjskolerne

(1 medlem)

Stefan Hermann,
rektor
Randi Brinckmann,
dekan

Erhvervsakademierne

(1 medlem)

Katja Munch Thorsen, uddannelsesdirektør, KEAOle Gram-Olesen,
rektor, CPH. Business

FGU

(1 medlem)

Tina Jensen,
Rektor FGU Nord
Tommy H. Widriksen,
Rektor FGU Øresund

Københavns Universitet

(1 medlem)

Grete Bertelsen,
Prodekan for uddannelse
David Dreyer Lassen,
Prorektor for forskning

DTU/ITU

(1 medlem)

Lars D. Christoffersen,
dekan
Følger

VUC Hovedstaden

(1 medlem)

Anita Lindquist,
rektor for Københavns VUC (KVUC)
Tue Sanderhage,
direktør for Vestegnen HF & VUCRedaktør