Praktik

​I perioden 2019-2020 arbejder vi sammen med erhvervsskolerne i regionen om den regionale praktikpladsindsats.

Den regionale praktikpladsindsats' formål er at skabe flere praktikpladser inden for områder, hvor der er, eller vil blive mangel på borgere med faglærte kompetencer. Det sker i tæt samarbejde med erhvervsskolerne, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter. Sammen med parterne igangsætter regionen projekter og indsatser, der fører til flere praktikpladser – især inden for bygge-anlægsområdet, praktikpladser på regionens egne byggerier (uddannelsesklausuler) og inden for STEM (Science, Technology, Engineering, Math) erhvervsuddannelser. Da der også skal være elever til at udfylde praktikpladserne, har praktikpladsindsatsen også fokus på rekruttering af elever til erhvervsuddannelserne, med særligt fokus på netop STEM erhvervsuddannelser. 
Herunder kan du finde en figur over antal skabte praktikpladser for den regionale praktikpladsindsats for perioden 2012-2020.

Større projekter i den regionale praktikpladsindsats

Flere praktikpladser gennem strategiske partnerskaber

Erhvervsskolerne TEC, NEXT Uddannelse København, K-Nord og Erhvervsskolen Nordsjælland samarbejder i et regionalt projekt om at indgå partnerskaber med større virksomheder. Som en del af partnerskabet bliver hele virksomhedens kompetence – og praktikpladsbehov afdækket, og virksomheden får én indgang til praktikpladser. Projektet vil frem mod 2021 arbejde videre med partnerskabsmodellen og have et særligt fokus på medicinalindustrien og rekruttering af elever i samarbejde med virksomhederne.

Varighed: 06:47 min.

Videnscenter for praktikpladser til unge på store byggerier – byg med unge alliancen

Projektets formål er at øge antallet af praktikpladser på store byggerier via partnerskaber og samarbejder med bygherrer i Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Som en del af dette, udvikler og implementerer projektet metoder og koncepter, der kan anvendes som standard i forhold til, at man på bygherreniveau arbejder målrettet med at øge antallet af praktikpladser på større byggerier.  Desuden arbejder projektet sammen med bygherrerne og deres entreprenører om at udvikle og gennemføre rekrutteringstiltag, der kan tiltrække unge til bygge- og anlægsfagene. Herudover opsamles og formidles projektets erfaringer med henblik på udbredelse og forankring af metoden. 

Varighed: 01:45 min.

Faglært praktikant i Region Hovedstaden

Hvis du gerne vil vide mere om at være faglært praktikant i Region Hovedstaden, så kan du finde mere information i følgende pjece. Her kan du bl.a. blive klogere på, hvilke fagområder Region Hovedstaden tilbyder elev- og praktikpladser indenfor, og hvordan du søger en elevplads i Region Hovedstaden. 

Nedenfor kan du læse, hvordan det er at være faglært praktikant i Region Hovedstaden. Her fortæller praktikanterne blandt andet om, hvordan de kan bruge deres uddannelse, og hvad de ønsker at opnå med deres uddannelse, når de er færdiguddannede. Følgende kan du læse nedenfor ved at udfolde teksterne ved at trykke på "+".  


LAGEROPERATØR

Camilla, 38 år, Brøndby, Voksenlærling, Regionslageret, Glostrup TEC Hvidovre:

"Mit job er at plukke – dvs. at indsamle – de varer, som regionens hospitaler har bedt om at få leveret fra lageret. Det kan være alt fra respiratordele, masker og gummihandsker til papkrus, kontorudstyr og ting til kantinerne.

Hospitalerne har brug for varerne for at kunne fungere, og derfor er det vigtigt, at jeg plukker de rigtige ting og det rigtige antal. Jeg få hjælp af en robot, der via mit headset fortæller, hvor jeg skal køre hen, og hvad jeg skal plukke. Systemet hedder pick-by-voice og virker på en måde lige som Siri på en iPhone.

Jeg er virkelig glad for at være her. Jeg har fået en uddannelse, et fast arbejde og er steget i løn. Mere drømmer jeg ikke om."

LærlingeRegionHovedstaden02.png


Oliver, 24 år, Virum, Lærling, Regionslageret, Glostrup
"Hvis man vil arbejde på et lager som det her, skal man have en positiv indstilling og ikke være bange for at tage fat. Og så er det vigtigt at være fleksibel og være villig til at træde til, når der er brug for ekstra hænder et sted.

Med min uddannelse har man mulighed for at arbejde i hele verden. Der findes lagre alle vegne, og en dansk uddannelse er god at have med sig. Man kan også arbejde i fx lufthavne, og hvis du ikke har det i forvejen, får du kørekort til både gaffeltruck og almindelig bil, når du går på skole."AUTOMATIKTEKNIKER

Peter, 35 år, Hvidovre, Voksenlærling, Hvidovre Hospital:

"Jeg er med til at servicere og vedligeholde de automatiske maskiner og anlæg. Det største kalder vi "Von Rollen" – det er et automatisk transportsystem, der hver dag transporterer ca. 700 containere med mad, udstyr og affald rundt på hele hospitalet. Vi efterser også autoklaver, der desinficerer udstyr under høje temperaturer og højt tryk, og vi reparerer store køkkenmaskiner, hospitalssenge og meget andet.

Jeg får opgaver, der passer til mine kompetencer, og hvis man selv viser initiativ og engagement, får man lov til rigtigt meget.

Som automatiktekniker kan jeg være kreativ og udtænke nye løsninger, og når jeg er færdig med uddannelsen, håber jeg at få et arbejde med PLC-programmering – fx i en produktionsvirksomhed."

LærlingeRegionHovedstaden22_1.png


​Nicolaj, 22 år, Farum, EUX automatiktekniker på Hvidovre Hospital: 

”Jeg kan godt lide at fuldautomatisere ting, så de kan selv og ikke behøver manuelle løsninger. Man kan godt sige, at robotter er min passion. EUX-forløbet er ret komprimeret, og man tager en række fag på A-niveau. Til gengæld har man en masse muligheder bagefter. Man kan specialisere sig gennem kurser i fx elevatorer, eller man kan læse videre til ingeniør, hvor det er en fordel at kende faget og hele servicedelen fra bunden.”

LærlingeRegionHovedstaden23_1.pngVVS

Sebastian, 18 år, Nørrebro, VVS-lærling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, TEC Gladsaxe:

"Min far er VVS-mand og har altid sagt, at jeg ikke skulle vælge den uddannelse – så dét gjorde jeg selvfølgelig.

I min afdeling har vi mange små opgaver som fx stoppede afløb og radiatorer, der drypper, så jeg arbejder også tit sammen med de forskellige private VVS-firmaer, der har de store og sværere opgaver her på hospitalet. På den måde får jeg lært alt dét, jeg skal under uddannelsen, og samtidig bliver man rigtig dygtig og får et kæmpe netværk. Det får man brug for, når man er færdig og skal have et job.

Jeg kender ikke mange, der ved, at man kan uddanne sig til VVS'er i Region Hovedstaden. Jeg er den eneste i hele vennekredsen. Alle de andre bliver udlært i private firmaer. Det er faktisk meget fedt. Så er man jo lidt unik."

LærlingeRegionHovedstaden30_1.pngELEKTRIKER

Casper 22 år, Amager Elektrikerlæring, Glostrup Hospital, Roskilde Tekniske Skole:

"I mit arbejde kommer man tit ret tæt på patienterne, når man fx skal reparere noget på en sengestue. Det er noget helt andet end at være på en byggeplads. Det kræver en god situationsfornemmelse, og jeg kan godt lide den del af jobbet. Jeg har fået mange sjove historier og oplever meget, som jeg ellers aldrig ville have oplevet.

I folkeskolen vidste jeg ikke, hvad jeg ville, så jeg tog 10. klasse og så en STX, fordi jeg var i tvivl. Efter gymnasiet aftjente jeg værnepligt og troede egentlig, at jeg skulle have en karriere i militæret, men sådan blev det ikke. Jeg savnede en uddannelse, der indeholdt både det teoretiske og det praktiske, så da min papbror begyndte som elektriker, blev jeg inspireret. Og nu er jeg her.

Når jeg er udlært, er det min plan at arbejde som elektriker i et stykke tid og så videreuddanne mig til installatør. Det kan man gøre ved siden af sit arbejde."

LærlingeRegionHovedstaden40_1.png
Redaktør