Praktik

​I perioden 2019-2020 arbejder vi sammen med erhvervsskolerne i regionen om den regionale praktikpladsindsats.

Den regionale praktikpladsindsats' formål er at skabe flere praktikpladser inden for områder, hvor der er, eller vil blive mangel på borgere med faglærte kompetencer. Det sker i tæt samarbejde med erhvervsskolerne, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter. Sammen med parterne igangsætter regionen projekter og indsatser, der fører til flere praktikpladser – især inden for bygge-anlægsområdet, praktikpladser på regionens egne byggerier (uddannelsesklausuler) og inden for STEM (Science, Technology, Engineering, Math) erhvervsuddannelser. Da der også skal være elever til at udfylde praktikpladserne, har praktikpladsindsatsen også fokus på rekruttering af elever til erhvervsuddannelserne, med særligt fokus på netop STEM erhvervsuddannelser. 
 

Større projekter i den regionale praktikpladsindsats

Flere praktikpladser gennem strategiske partnerskaber

Erhvervsskolerne TEC, NEXT Uddannelse København, K-Nord og Erhvervsskolen Nordsjælland samarbejder i et regionalt projekt om at indgå partnerskaber med større virksomheder. Som en del af partnerskabet bliver hele virksomhedens kompetence – og praktikpladsbehov afdækket, og virksomheden får én indgang til praktikpladser. Projektet vil frem mod 2021 arbejde videre med partnerskabsmodellen og have et særligt fokus på medicinalindustrien og rekruttering af elever i samarbejde med virksomhederne.

Videnscenter for praktikpladser til unge på store byggerier – byg med unge alliancen

Projektets formål er at øge antallet af praktikpladser på store byggerier via partnerskaber og samarbejder med bygherrer i Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Som en del af dette, udvikler og implementerer projektet metoder og koncepter, der kan anvendes som standard i forhold til, at man på bygherreniveau arbejder målrettet med at øge antallet af praktikpladser på større byggerier.  Desuden arbejder projektet sammen med bygherrerne og deres entreprenører om at udvikle og gennemføre rekrutteringstiltag, der kan tiltrække unge til bygge- og anlægsfagene. Herudover opsamles og formidles projektets erfaringer med henblik på udbredelse og forankring af metoden. 
Redaktør