Program for flere faglærte

Region Hovedstaden vil i 2020 mangle op mod 7.000 faglærte, hvis vi ikke gøre noget. Under overskriften "Faglært til Vækst" arbejder vi for, at flere unge tager en erhvervsuddannelse, og for at flere voksne bliver opkvalificerede.

​Der er behov for, at borgerne i hovedstadsregionen tilegner sig de kompetencer, som giver gode karrieremuligheder, og som virksomhederne efterspørger.

Under overskriften "Faglært til vækst – rundbordsaftale om flere og dygtigere faglærte" har Region Hovedstaden indgået en aftale med kommuner, virksomheder, erhvervsskoler, arbejdsmarkedets parter m.fl. om at sikre tilstrækkeligt med faglært arbejdskraft. Dels ved at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse og ved at styrke videre- og efteruddannelsesindsatsen af ufaglærte og af faglærte med forældede kompetencer


Faglært til vækst

Manglen på faglærte er et problem for virksomheder inden for flere brancher. For borgere uden uddannelse eller med forældede kompetencer ser fremtiden vanskeligere ud, end situationen er i dag. Der skal etableres nye, tværgående samarbejder, uddannelserne skal styrkes, og både uddannelsesmiljøer og målrettede praktikpladsindsatser skal bidra­ge til mere kompetent faglært arbejdskraft.

Programmet Faglært til vækst er en del af den regionale vækst- og udviklingsstrategi for 2015-2020, som regionsrådet og Vækstforum Hovedstaden vedtog i 2015.

 

Programmet er bygget op om fire spor:

Bedre overgang fra grundskole til erhvervsuddannelse

Der er behov for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Kun 14 % af de elever, der forlod grundskolen i sommeren 2016 søgte om optagelse på en erhvervsuddannelse. Det politiske mål er, at mindst 25 % i 2020 vælger en faglært uddannelse direkte efter grundskolen.

Eleverne i de ældste klasser ved kun ganske lidt om de uddannelser, der udbydes på erhvervsskoler og de karrieremuligheder, de giver adgang til. Derfor har erhvervsskolerne i hovedstadsregionen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Region Hovedstaden siden 2015 samarbejdet om en ensartet og trinvis introduktion til erhvervsuddannelserne for elever i grundskolens ældste klasser. Vi kalder det Copenhagen Skills.

Med udgangspunkt i Copenhagen Skills-samarbejdet udvikler og udbreder vi nye brobygnings- og vejledningsaktiviteter for udskolingselever i 2017.

 

Læs mere om CopenhagenSkills her.

 

Bedre udbud af erhvervsuddannelser

Region Hovedstaden støtter etableringen af flere nye uddannelses-campus. På et uddannelses-campus samles flere uddannelser på samme sted, og der er en bred vifte af uddannelsestilbud. Et campus er også med til at understøtte et attraktivt ungemiljø med undervisning af høj kvalitet.

Transporttiden til erhvervsuddannelserne er for mange unge lang. Vi arbejder for, at uddannelserne rykker tættere på de unge, så flere unge i regionen vil vælge en erhvervsuddannelse. 

Vi arbejder også for at fremme samarbejder med erhvervsskoler og det lokale erhvervsliv, bl.a. gennem tværgående undervisningsforløb, der inddrager virksomhederne i undervisningen.

 

Bedre match mellem lærlinge og virksomheder

Omkring 3.000 elever i hovedstadsregionen søger en praktikplads, mens hver sjette virksomhed oplever problemer med at besætte lærlinge- og elevpladser (iflg. Region Hovedstadens Vækstbarometer, forår 2016). Det dårlige match mellem lærlinge/elever og virksomheder betyder, at mange unge mangler en praktikplads, mens mange virksomheder ikke kan få de elever og lærlinge, som de behøver.

Region Hovedstaden arbejder for at samle aktørerne om en organisering, der kan give virksomhederne én indgang til et 360 graders tilbud om at få lærlinge og elever.

 

Bedre opkvalificering af arbejdsstyrken

Efter- og videreuddannelsessystemet skal hænge sammen med den regionale erhvervsudvikling og skal sikre den fremtidige forsyning af kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Det skal være nemmere for virksomheder, ledige og beskæftigede at få vejledning og overblik over de muligheder, der findes for opkvalificering og efteruddannelse. Og der skal være en bedre kobling mellem udbud og efterspørgsel på opkvalificeringsområdet.

Derfor har Region Hovedstaden samlet aktørerne om indsatser, der sikrer en bedre opkvalificering af arbejdsstyrken.  


Redaktør