​​​​

Uddannelse til ernæringsnøgleperson

​Få særlig viden om ernæringspleje til patienter og borgere i ernæringsrisiko. Uddannelsen er til sygeplejersker i kommuner, på hospitaler og i psykiatrien.  ​

Evidensbaseret viden om kost og ernæring gør dig til ressourceperson på området

Der findes mange myter, trends og tendenser omkring kost og ernæring. Med uddannelsen som ernæringsnøgleperson får du de rette kompetencer til at aflive myter og udbrede korrekt evidensbaseret viden om ernæring. 

Du vil få et særligt ansvar for at holde fokus på vigtigheden af den rette ernæringspleje, og du bliver i stand til dele din nye viden om ernæring med dine kolleger og undervise dem i at træffe de rigtige kliniske beslutninger for patienten eller borgeren i ernæringsrisiko.

De fleste sygeplejersker har en vis grad af fokus på kost og ernæring i deres daglige arbejde med patienter og borgere. Med uddannelsen får du bevis på, at du er ernæringsnøgleperson med særlig viden om ernæringspleje.

Lær om ernæringsrisiko, opsporing og relevant ernæringspleje

Patienter og borgere kan komme i ernæringsrisiko som følge af sygdom. På kurset lærer du, hvilke konsekvenser fejl- og underernæring kan have, og hvordan du opsporer, vurderer og håndterer situationen. Du lærer, hvordan du kan handle, når patienten eller borgeren har svært ved at spise. 

Uddannelsen klæder dig på til at samarbejde med andre faggrupper på tværs af sektorer

Patienter og borgere i ernæringsrisiko findes på både somatiske og psykiatriske afdelinger samt i hjemmeplejen eller på plejehjem. Derfor vil du få mulighed for at bruge din nye viden og metoder, uanset hvor du arbejder.  

Det betyder også, at du som ernæringsnøgleperson ofte vil samarbejde med sundhedsprofessionelle kolleger på tværs af sektorer. 

​Målgruppe

For at kunne tage uddannelsen til ernæringsnøgleperson skal du være sygeple-jerske med ansættelse på et somatisk eller psykiatrisk hospital i Region Hovedstaden eller i hjemmeplejen eller på et plejehjem i en kommune.  

Uddannelsen form og indhold 

Uddannelsen består af flere forskellige aktiviteter fx e-læringselementer, holdundervisning, øvelser, cases og et projekt. 

Du lærer både om den praktiske del af at arbejde med patienter i fare for underernæring som fx dokumentation i hhv. regionale og kommunale systemer samt metoder til indsatser, pleje og behandling som fx sondeernæring og parenteral ernæring.

I løbet af uddannelsen skal du lave et ernæringsprojekt, som du skal fremlægge uddannelsens sidste dag. ​

Uddannelsens varighed

4 dages undervisning og cirka 2 dages arbejde med projekt.

Pris 

Kurset koster 2.300 for ansatte på hospitaler i Region Hovedstaden.

Kurset koster 2.600 kr. for ansatte fra kommuner i Region Hovedstaden.​

Sted

Det Regionale Uddannelsescenter 
Gentofte Hospitalsvej 10B
2900 Hellerup

Læs mere om uddannelsen

Læs flere detaljer om uddannelsen på Kursusportalen​​


​S​ådan søger du

Få din leders godkendelse til at deltage​

Inden du tilmelder dig, skal din leder godkende din deltagelse i uddannelsen. Del evt. tilmeldingslinket, så din leder kan læse kursusbeskrivelsen.

Du og din leder skal sammen finde på et emne til et ernæringsprojekt, som du skal arbejde på i løbet af uddannelsen. Giv projektet en foreløbig arbejdstitel, og vedhæft den din ansøgning. 

Tilmelding for ansatte på hospitaler i Region Hovedstaden

Tilmeld dig uddannelsen på Kursusportalen 

Tilmelding for ansatte i kommuner og andre regioner

Tilmeld dig uddannelsen på Kursusportalen

Relaterede uddannelser og kurser

Læs om kurset i sundhedsp​ædagogiske metoder til undervisning i sygdomsmestring 

Læs om kurset i sundhedspædagogik og etnis​ke minoriteter​

Læs om gruppeforløbet om tidlig opsporing af sygdom hos ældre borgere

Redaktør