Specialuddannelse i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje

Løft din kliniske faglighed inden for psykiatrisk sygepleje til et videregående niveau. Uddannelsen er til sygeplejersker med mindst 2 års erfaring.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Få et stærkt ståsted i et komplekst fag

Som specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske bliver du kvalificeret til at tage dig af patienter med komplekse og uforudsigelige forløb.
På uddannelsen bliver du rustet til at deltage i beslutninger om fx behandling på baggrund af patienters psykopatologiske symptomer. Med din faglige viden bidrager du til diagnostisk afklaring og valg af sygepleje- og behandlingsmetoder sammen med andre fagligheder. Det er også dig, der sikrer, at behandlingen bliver sat i gang og gennemført.​

 Kim har fået mere mod, og Bente er blevet bedre til at argumentere fagligt

Varighed: 1.29 min.

Videoen fortæller om specialuddannelsen i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje, der ligger på Psykiatrisk Center Sankt Hans. Det autentiske miljø og den skønne natur giver anledning til gode drøftelser om psykiatrisk sygepleje. 

Specialsygeplejersken Bente Krogh fortæller, at hun med uddannelsen er blevet bedre rustet og klædt på til at stille sig op i større forsamlinger og behandlingskonferencer. Hun synes også, at hun er blevet bedre til fagligt at argumentere for sine meninger og holdninger i forhold til patients behandling.  

Specialsygeplejersken Kim Engelbrecht fortæller, at han har fået mere mod i sit virke som sygeplejerske, og at han har fået et bredt netværk, hvilket han finder meget berigende. 

Bente Krogh taler endvidere om, at hun har fået indsigt i både national og international forskning. Og at det for hende er en gave at kunne fordybe sig i en uddannelse samtidig med, at hun er tilknytte sin arbejdsplads.  ​


En solid faglig profil giver selvtillid

På uddannelsen får du styrket dine generelle kompetencer som psykiatrisk sygeplejerske og løftet dem til et videregående niveau. Du får fx viden om diagnoser og behandlingsmuligheder samt indsigt i psykiatrien som system. Det giver dig et fundament for at diskutere dine faglige holdninger og selvtillid til at foreslå nye tilgange.​​

"Jeg har fået en større faglighed og en bedre diagnoseforståelse, og det har i sidste ende har givet mig et større mod og mere selvsikkerhed."​
​Anja Ravna Marena Pedersen,
psykiatrisk sygeplejerske, Psykiatrisk Center Glostrup
Kort om uddannelsen

Specialuddannelsen i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje​ er en videreuddannelse til 60 ECTS-point og består af både klinisk og teoretisk undervisning samt en periode med træning og implementering af dine nye kompetencer. 

Klinisk undervisning

Den kliniske del af undervisningen varer 25 uger. Undervisningen foregår på den afdeling, som du er ansat på. I perioden får du også gruppevejledning med andre studerende og 1-2 kliniske vejledere, som vejleder dig til, hvordan du kan bruge din teoretiske viden i praksis.

Teoretisk undervisning

Den teoretiske del af uddannelsen varer 20 uger og er holdundervisning på Psykiatrisk Center Sct Hans i Roskilde. Her lærer du teorien bag faglige kompetencer, som du skal bruge i din hverdag som psykiatrisk sygeplejerske.

Træning og implementering af kompetencer i praksis

Den sidste del af uddannelsen handler om at du skal træne og implementere din nye viden og dine nye kompetencer i det daglige arbejde med patienter og pårørende. ​


Adgangskrav

Du skal være sygeplejerske med dansk autorisation og mindst 2 års erfaring inden for psykiatrisk eller børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje. 
Du skal enten have bestået en dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller have taget en eksamen i sygepleje med videnskabsteori og metode på diplomniveau.

Uddannelsens varighed og opstart

Uddannelsen er 1 åring, men strækker sig over 1 ½ år i alt, da du også skal bruge tid på at træne og implementere dine nye kompetencer i praksis. 

Sted

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Psykiatrisk Center Sct Hans i Roskilde. 
Den kliniske del af uddannelsen foregår på den afdeling, du er ansat på. 

Pris

Uddannelsen er uden deltagerbetaling for ansatte i Region Hovedstaden og koster ca. 55.000 kroner for øvrige deltagere.  

Mere om specialuddannelsen

Læs mere om uddannelsen på hjemmesiden Specialuddannelsen i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje


Sådan søger du 

F​å din leders godkendelse til at tage uddannelsen

Inden du søger ind på uddannelsen, skal din leder godkende din deltagelse. 

Søg ansøgning om optagelse

Når din leder har godkendt og underskrevet din ansøgning, skal du søge optagelse på uddannelsen via Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk Sygepleje, Uddannelsesregion Hovedstaden. 

Vær opmærksom på, at der kan være lokale ansøgningsfrister, der hvor du er ansat. 

Se ansøgningsfrister og find ansøgningsskema på hjemmesiden for Specialuddannelsen i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje

Karriere og kompetenceudvikling som uddannet psykiatrisk sygeplejerske

Karriereveje som uddannet psykiatrisk sygeplejerske

Når du er færdiguddannet psykiatrisk sygeplejerske, kan du vælge forskellige karrieveje inden for psykiatrien.  

Læs mere om dine mulige karriereveje på Psykiatrien i Region Hovedstadens hjemmeside

Kompetenceudvikling, uddannelser og kurser

Læs om kurset At bruge fælles beslutningstagning i psykiatrien på Kursusportalen

Læs om kurset At håndtere devaluering og overfusning i patientkommunikation på Kursusportalen

Se flere k​arriere og kompetenceudviklingstilbud

 Spørgsmål om specialuddannelsen

​​Region Hovedstadens Psykiatri

Uddannelseskoordinator
Ina Mie Rasmussen

Skriv til Ina Mie Rasmussen (Undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

Redaktør