FOTO: Skærmbillede af Kursusportalens side til log ind​.​​

Om Kursusportalen

​Kursusportalen er Region Hovedstadens kursuskatalog. Her kan Region Hovedstadens ansatte samt eksterne kursister finde kurser og uddannelsesaktiviteter.​

​​Kursusportalen

Kursusportalen er Region Hovedstadens officielle portal til kurser - både fysiske, online og hybridkurser.
Målgruppen er ansatte på hospitaler og virksomheder samt eksterne deltagere fra fx andre sektorer af sundhedsvæsenet .

Fordelene ved Kursusportalen for medarbejdere

 • Søg i hele regionens kursuskatalog
 • Find nemt kurser, der er særlig relevante for dig
 • Få beviser for obligatoriske kurser og certificeringer gemt på personalesagen* - og behold dem, når du skifter job internt i regionen
 • Få besked, når en certificering eller et kursus udløber
 • Få besked om relevante kurser og aktiviteter via mailagent.

Fordelene for ledere

 • Søg i hele regionens kursuskatalog
 • Find nemt kurser, der er særligt relevante for dig
 • Find nemt kurser, der er særligt relevante for dine medarbejdere
 • Se hvilke medarbejdere, der mangler obligatoriske kurser og certificeringer
 • Giv automatisk besked om nærudløb af kurser og certificeringer
 • Få dokumentation overført til personalesagen*
 • Se historiske data om medarbejderes kurser og certificeringer.

Fordelene for hospitalsledelser

 • Skab overblik over certificeringer på Sundhedsplatformen
 • Få fokus på udvikling inden for særlige indsatsområder
 • Få fokus på kompetenceudvikling af udvalgte personalegrupper
 • Samkør data fra Kursusportalen med aktivitetsdata og mål pay-off på uddannelsesindsatsen.

* Vær opmærksom på, at dit hospital eller din virksomhed kan have andre procedurer omkring registrering i Kursusportalen i forhold til personalesagen. ​

Redaktør