Om Kursusportalen

​Kursusportalen rummer kursuskataloget for Region Hovedstadens ansatte på hospitaler og virksomheder. Men Kursusportalen har også aktiviteter for eksterne deltagere, fx i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer​.

​Du finder Kursusportalen på følgende link 

Fordelene ved Kursusportalen for medarbejdere/kursister​

 • ​Søg i hele regionens kursuskatalog
 • Find nemt kurser, der er særligt relevante for dig
 • Få beviser for obligatoriske kurser/certificeringer gemt på personalesagen* - og behold dem, når du skifter job internt i regionen
 • Få besked, når en certificering eller et kursus udløber
 • Få besked om relevante kurser og aktiviteter via mailagent

Fordelene f​​or ledere

 • Søg i hele regionens kursuskatalog
 • Find nemt kurser, der er særligt relevante for dig
 • Find nemt kurser, der er særligt relevante for dine medarbejdere
 • Se hvilke medarbejdere, der mangler obligatoriske kurser og certificeringer
 • Giv automatisk besked om nærudløb af kurser og certificeringer
 • Få dokumentation overført til p-sagen*
 • Se historiske data om medarbejderes kurser/certificeringer

Fordelene for hospitalsledelser

 • Skab overblik over certificeringer på Sundhedsplatformen
 • Få fokus på udvikling inden for særlige indsatsområder
 • Få fokus på kompetenceudvikling af udvalgte personalegrupper
 • Samkør data fra Kursusportalen med aktivitetsdata og mål pay-off på uddannelsesindsatsen
Vær opmærksom på, at dit hospital /din virksomhed kan have andre procedurer omkring registrering i Kursusportalen i forhold til person​​alesagen. 

Redaktør