Regional vækst- og udviklingsstrategi

Med den regionale vækst- og udviklingsstrategi har kommuner, erhvervsliv, organisationer og vidensinstitutioner sat retningen for hovedstadsregionen: Vi vil være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

​Kompetent arbejdskraft er afgørende for hovedstadsregionens vækst. Derfor er der i den regionale vækst- og udviklingsstrategi stort fokus på at sikre flere faglærte og styrke talentudviklingen på alle uddannelsesniveauer. Vi arbejder for, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse, og for at flere voksne skal gennemføre efter- og videreuddannelse.  Vi har også sat mål for at øge tiltrækningen af internationale talenter og styrke det internationale perspektiv i små og mellemstore virksomheder.

Vækstmål

Vi har sat et vækstmål om, at erhvervslivet har adgang til kompetent dansk og international arbejdskraft, og at adgangen til kompetent arbejdskraft og internationalt fokus gør det attraktivt at etablere virksomhed og investere i hovedstadsregionen.

Livskvalitetsmål

Vi har som mål, at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så de får bedre mulighed for at få fast fodfæste på arbejdsmarkedet. Greater Copenhagen skal være et attraktivt sted at leve, så virksomhederne har lettere ved at tiltrække internationale vidensarbejdere og talenter fra hele verden.

 

Læs mere om den regionale vækst- og udviklingsstrategi her.

Læs mere om Greater Copenhagen-samarbejdet her.

Redaktør