Ledelse af medarbejdere

​Forløbet er for dig, som er ny i lederrollen. Det består dels af valgfrie introduktionskurser om grundlæggende ledelsesværktøjer, dels af et længere obligatorisk udviklingsforløb.

​For dig som er:​PrisVarighed​Form
Ny leder

0 kr. for intro-kurserne og 9.000 kr. for udviklings-forløbet i 2021.

Introkurserne er typisk en dag hver. Udviklings-forløbet er ca. 11 dage over 9-12 månederIntrokurser og udviklings-forløb

Dit udbytte af Ledelse af medarbejdere

Introduktionskurserne og udviklingsforløbet giver dig tilsammen: 

 • mulighed for at udvikle dig i din lederrolle og få større indflydelse
 • redskaber til og træning i at håndtere medarbejdere, forandringsindsatser og de ledelsesdilemmaer, som du møder
 • et styrket ledernetværk i regionen
 • en introduktion til ledelse i Region Hovedstaden

Afdelingens udbytte

 • En leder, som føler sig mere sikker i sin nye rolle
 • En leder, som har fået redskaber til at lede medarbejdere, fx svære samtaler, styre dialoger i hverdagen, involvere medarbejdere m.m.
 • En leder, der kan lede forandringer
 • En leder, der kan sætte retning og oversætte mening opad og nedad i organisationen

Tidsforbrug og forberedelse

De valgfrie introduktionskurser er typisk af én dags varighed hver. De kræver ingen forberedelse.

Udviklingsforløbet strækker sig over 9-12 måneder og består af:

 • 3 timers kickoff
 • Løbende udvikling og afprøvninger i egen praksis (minimum én prøvehandling mellem hver samling)
 • 6 samlinger på i alt 8 dage
 • 3 x 3 timers læringsgruppemøder
 • 3-4 samtaler med din leder om udviklingsforløbet og din egen ledelse
 • 2 x ½ dags sidemandsbesøg, hvor du og en anden deltager besøger hinanden
 • 1 dags jobbesøg hos en erfaren leder, som også kan være fra en anden branche
 • Forberedelse, fx refleksionsøvelser og læsning af et par korte artikler. Der findes en oversigt med ca. 300 siders artikler for dig, der vil dykke ned i ledelsesteorierne.

Du skal være forberedt på, at du skal arbejde med din egen ledelsespraksis mellem samlingerne.  Dette arbejde er en central del af forløbet.

Forløbets form og indhold

Forløbet består af to dele:

Valgfri introduktionskurser

Det er op til dig og din leder, hvor mange og hvilke valgfri introduktionskurser, du skal tage.  Du kan tage dem uafhængigt af hinanden og i den rækkefølge, som passer dig bedst. Som ny leder kan det være en fordel at tage kurserne så tidligt som muligt, da de giver dig basale redskaber, der er nyttige for de fleste ledere.

Der udvikles løbende nye Introduktionskurser.

Eksempler på introduktionskurserne er:

 • Introduktion for nye ledere - mød topledelsen og andre nye ledere (2 gange årligt)
 • Introduktion til personalejura for nye ledere (ca. 4 gange årligt)
 • Introduktion til dit budgetansvar som leder i Region Hovedstaden (ca. 4 gange årligt)
 • Ledelse af driften (ca. 4 gange årligt)
 • Ledelse af patientsikkerheds- og forbedringsarbejdet (ca. 1 gang årligt)

Du kan læse mere om introduktionskurserne på Kursusportalen  (Kun for RegionH-ansatte. Log ind med dit RegionH-brugernavn)

Obligatorisk udviklingsforløb

Udviklingsforløbet er for nye ledere med typisk 1-2 års ledererfaring. Det er et 9-12 måneder langt forløb, som støtter dig i din personlige udvikling som leder via øvelser og refleksion over din egen praksis.

I forløbet arbejder du ca. halvdelen af tiden med dine egne spørgsmål om ledelse og den anden halvdel af tiden med fire tværgående temaer, som p.t. er:

 1. Ledelse i en politisk kontekst, hvor du får viden om regionen som politisk organisation og de politiske krav og forventninger til din ledelse
 2. Ledelse i komplekse bevægelser, hvor fokus fx kunne være at arbejde med håndtering af dine medarbejderes og din egen psykologiske og følelsesmæssige respons på forandringer eller med håndtering af mange samtidige forandringer
 3. Det personlige lederskab, hvor vi fokuserer på dine værdier, præferencer, antagelser og ambitioner for dit lederskab, og hvordan det bliver opfattet af andre omkring dig
 4. Samtaleredskaber, hvor du får basale redskaber som spørgeteknik og samtalestyring og evt. teknikker til den svære samtale

Du vil undervejs arbejde både individuelt og i grupper med at få perspektiver, viden og metoder, der hjælper dig til at undersøge dine spørgsmål om ledelse. Undervejs afprøver du i hverdagen handlinger og træner metoder, som retter sig mod besvarelse af dine spørgsmål om ledelse. Du og de øvrige deltagere skal være klar til at bringe jer selv i spil og springe ud i refleksioner over egne svære situationer og løse øvelser, der handler om jeres egen praksis.

Du kan læse mere om udviklingsforløbet her. 

Tilmelding

Tilmeldingen skal være aftalt med din nærmeste leder.

Tilmeld dig Introduktionskurserne direkte i Kursusportalen.  (Kun for RegionH-ansatte. Log ind med dit RegionH-brugernavn)

Udviklingsforløbet skal du tilmelde dig via din lokale programkoordinator.

​Interne undervisere


Caroline Nik Marcussen, Ledelses- og org.konsulent,
Forbedringsafdelingen (RH)


 

Charlotte Andersen, Ledelses- og org.konsulent,
Ledelse og Organisation (CHRU)


Conni Line Prüss, Chefkonsulent,
Ledelse og Organisation (CHRU)


NN billede.png


Frederikke Moe, Chefkonsulent,
Ledelse og Organisation (CHRU)Mette Kolber Fløystrup, Chefkonsulent,
Ledelse og Organisation (CHRU)Mikael Schmidt, Chefkonsulent,
Direktionssekretariatet (AHH)Morten Korshøj Andersen, Arbejdsmiljøkonsulent,
Forbedringsafdelingen (RH)Thomas Boas Olsen, Chefkonsulent,
Ledelse og Organisation (CHRU)


Eksterne undervisere


Anette Forsner-Hansen, Mannaz
Anne Friland, Mannaz
Line Thatt-Jensen, Mannaz
Peter Wang Maarbjerg, Mannaz


Undervisere på introduktionskurser

Introduktion til personalejura for nye ledere


Anne- Dorte Starch Dunk, Speialkonsulent,
Forhandling og Vilkår (CHRU)Birgitte Battrup, Chefkonsulent,
Forhandling og Vilkår (CHRU)Charlotte Nørtoft Meldgaard, Chefkonsulent,
Forhandling og Vilkår (CHRU)


NN billede.png


Tina Nørby, Chefkonsulent,
Forhandling og Vilkår (CHRU)


Ledelse af driften


Henrik Dall, Valcon


Ledelse af patientsikkerhed- og forbedringsarbejdet

NN billede.png

Helle Søgaard Frappart, Chefkonsulent,
Patientsikkerhed og Patientjura (CSU)Tina Fischer, Chefkonsulent,
Ledelse og Organisation (CHRU)

Redaktør