Lederafklaring

​Forløbet er for dig, som overvejer at blive leder. Der er ikke noget krav til din uddannelse eller tidligere lederkurser.

​For dig som er:​PrisVarighed​Form
Medarbejder, der overvejer at blive leder12.000,- 4 dage over ca. 2 måneder​Workshops med øvelser, fælles dialog og simulering af ledelsessituationer

Dit udbytte af Lederafklaring

 • Afklaring på, om du har lyst til at blive leder og indblik i, hvordan du kan arbejde henimod det
 • Mulighed for at afprøve forskellige ledelsesdiscipliner og prøve dig selv af som leder i simuleringsøvelser
 • Indblik i de mere skjulte sider af ledelsesopgaven, som du måske ikke er opmærksom på i dag
 • Viden om fx ledelsesstile, forandringsledelse, motivation og teamsamarbejde
 • Indblik i dine egne præferencer og handlemåder bl.a. via personlighedstesten Big Five
 • Et klarere billede af, hvilken type ledelse, du er interesseret i
 • Netværk med kolleger i andre dele af regionen

Varighed: 1:39


Resumé af videoen "Deltagere: Det har vi fået ud af forløbet Lederafklaring"

Videoen består af udsagn om kursusforløbet Lederafklaring fra to tidligere deltagere samt den kursusansvarlige.

Videoen indledes med interview af de to deltagere, Chefkonsulent Line Sønderby Christensen og overlæge Mark Aplin Frederiksen, der begge beretter om gevinsten ved at deltage i kurset.

Line Sønderby Christensen fortæller, at hun gennem kurset har fået "selvindsigt og bevidsthed om de mange processer og de roller og arbejdsmetoder, som fylder meget i de daglige," men som hun har ikke før været bevidst om.

Overlæge Mark Aplin Frederiksen beretter ligeledes om sit positive udbytte. Han fortæller, at han af kurset har fået en bevidsthed om, at han i sit daglige arbejde allerede agerer som leder.

"Forløbet har givet mig motivation for at gå videre og lære noget mere," uddyber han.

Omkring det indhold i kurset, som har været særligt givtigt, fremhæver Line Sønderby Christensen "et modul om de forskellige typer af motivation hos medarbejdere,". Men især et forløb om teamdynamikker har været "lidt af en øjenåbner" for hende.

Mark Aplin Frederiksen fremhæver muligheden i kurset for at eksperimentere og prøve sig selv af. "Det var i virkeligheden noget af det, jeg havde brug for," konkluderer han.

Endeligt fremhæver Charlotte Andersen, ledelses- og organisationskonsulent i Center for HR, kursets kvaliteter og nogle af de typiske erfaringer, som hun oplever kursister gør sig.

Kurset, siger hun, hjælper deltagerne med at blive bliver afklarede om, om de har lyst til lede eller ej. Det hjælper mange frustrerede kursister med at finde deres fremtidige karrierevej.

Nogle får afmystificeret ledelse, så de kan gå andre veje, mens de, der har valgt ledelse, er bedre klædt på til ledelsesopgaven, fordi de efter kurset kender det fra "et organisatorisk perspektiv, et personligt perspektivt og et vidensperspektiv."


Afdelingens udbytte

 • En medarbejder, som er afklaret inden vedkommende eventuelt søger job som leder
 • En medarbejder, der er motiveret for at udvikle sig selv og kan være med til at skabe udvikling i afdelingen
 • En medarbejder, der kan understøtte afdelingens ledelse bedre nu, hvor vedkommende ved mere om, hvad lederrollen indebærer
 • Øget ledelseskraft, da man kan uddelegere ledelsesopgaver til medarbejderen med lyst til ledelse efter forløbet

Tidsforbrug og forberedelse

 • Fire dage. Dag to og tre er et internat.

Inden forløbet skal du afstemme forventninger med din leder. Det handler både om din motivation og lyst til at være leder, og om hvilke ønsker og krav, din leder har til dig. Som led i forløbet gennemfører du personlighedstesten Big Five og får mundtlig tilbagemelding på den. Via denne eller i samarbejde med din leder, finder du frem til dit personlige udviklingsfokus eller læringsmål, som du kommer til at arbejde med undervejs i og efter forløbet.

Læs mere om personlighedstesten Big Five

Forløbets form og indhold

Workshop 1: Indgang til dit personlige lederskab

Her bliver du introduceret til ledelsesdiscipliner som personaleledelse, driftsledelse, faglig ledelse og strategisk ledelse. Du bliver også klogere på lederroller, ledelsesstile og på, hvilke kompetencer, der kan blive aktuelle hos fremtidens ledere.

Workshop 2: Internat med simulerede ledelsesdilemmaer

Vi simulerer typiske situationer og udfordringer, som du vil møde som leder. Det giver dig både en teoretisk viden og en følelsesmæssig oplevelse af de valg og fravalg, du tager undervejs. Du får også mulighed for at arbejde med dit eget udviklingsfokus/læringsmål.

Workshop 3: Lederens rolle og opgaver

Vi arbejder videre med metoder og værktøjer fra internatet. Desuden kigger vi nærmere på lederes roller og opgaver og på facilitering og prioritering som vigtige kompetencer for ledere.

Efter forløbet

Du afslutter forløbet med en samtale med din egen leder. Her kan I aftale hvilke områder, opgaver og lignende, du kan give dig i kast med fremover.

Tilmelding

Tilmeldingen skal være aftalt med din nærmeste leder.

Du skal tilmelde dig via din lokale programkoordinator.

​Interne undervisere


Charlotte Andersen, Ledelses- og organisationskonsulent,
Ledelse og Organisation (CHRU)


NN billede.png


Jonas Schmidt Funch, Konsulent,
Patientforløb og Organisation (HGH)Martha Borup Rosenkrands, Konsulent,
Ledelse og Organisation (CHRU) - (PÅ BARSEL PT.)Thomas Arnbjerg, Specialkonsulent,
Region Hovedstadens Psykiatri


Eksterne undervisere


Charlotte Hagelskjær, Implement
Christina Hersom, Implement
Klaus Harries, Mobilize

Redaktør