Selvdesignet ledelsesudvikling - for erfarne ledere

​Forløbet er for dig, som har mindst et par års ledererfaring og gerne vil løfte blikket og arbejde med din enhed eller afdeling i et bredere perspektiv.

For dig som er:PrisVarighedForm
Leder med mindst 2 års ledererfaringFra 1.500,- afhængigt af antal moduler Afhænger af antal moduler. Hvert modul 1-2 dage.Workshops, camps m.m. med involvering af dine mål og fokusområder for dit personlige lederskab og ledelsen af din afdeling

Dit udbytte af Selvdesignet ledelsesudvikling

Dit udbytte afhænger af, hvor mange og hvilke moduler, du vælger, men vil typisk være:

  • Rum til refleksion over din egen ledelse
  • Inspiration til at arbejde strategisk med udvikling af din enhed/afdeling og dermed få større indflydelse
  • Opdage og træne nye veje i dit ledelsesarbejde fx via personlighedstest og simuleringsøvelser
  • Netværk blandt andre erfarne ledere i regionen

Varighed: 2:48


Resumé af videoen "Selvdesignet ledelsesudvikling for erfarne ledere i Region H"

Videoen er en reportage fra det første ”kick-off” på kurset Selvdesignet Ledelsesudvikling, der samtidig beskriver kursets indhold og formål.

Søren Barlebo Rasmussen, der er ledelseskonsulent fra Mobilize og kursusansvarlig, forklarer at kick-off’en handler om, at deltagerne i fællesskab skal opleve, at der, selvom de har designet deres forløb forskelligt, stadig er en gennemgående sammenhæng.

Overlæge på Dagkirurgisk afdeling Amager-Hvidovre Hospital og kursusdeltager, Billy Bjarne Kristensen, fortæller, at han har valgt Selvdesignet Ledelsesudvikling, da han har mulighed for at styrke kompetenceområder, han ikke har fået dækket på tidligere ledelseskurser.

Med de emner, som kurset tilbød, så han en mulighed for, at han kunne tage noget med hjem, han kunne implementere i sin dagligdag.

Kurset er selvdesignet, fortæller Søren Barlebo Rasmussen, da det henvender sig til ledere, der allerede har mange års erfaring med ledelse, og derfor allerede kommer med en række kompetencer og viden. De kompetencer skal sættes i spil, så deltagerne ikke passiveres, men kan lære af hinanden.

Cæcilie Buhmann, klinikchef på Psykiatrisk Center Nordsjælland, oplever, at kurset stiller krav om deltagelse fra kursisterne.  For at få noget ud af kurset, bliver man nødt til at reflektere over, hvordan man vil implementere det i sit daglige arbejde.

Faren er nemlig, siger hun, at arbejdslivet og kurset bliver ”to adskilte verdener”, hvor man på kurset får masser af inspiration til ledelsesudvikling, for så dernæst at negligere det tilbage på arbejdspladsen på grund af travlhed.

Søren Barlebo Rasmussen understreger ligeledes vigtigheden i, at man går hjem og handler på det, man lærer på kurset. Det er ”lakmustesten” på, om kurset har tjent sit formål.

Billy Bjarne Kristensen siger, at han forventer at komme til at være sammen med ligesindede og at det derfor bliver interessant.


Afdelingens udbytte

  • Øget strategisk udviklingskraft
  • Leder med øget refleksion over egen ledelsesstil
  • Øget kapacitet til at arbejde med kultur og relationer i enheden
  • Blik for, hvordan afdelingens faglighed spiller sammen med politiske dagsordener

Tidsforbrug og forberedelse

Modulerne er på 1-2 dage hver og er spredt udover en periode på ca. 9 måneder.

Et centralt element i det selvdesignede ledelsesudviklingsforløb er, at du som første punkt i forløbet gennemfører en afklaringssamtale med din nærmeste leder. Afklaringssamtalen har til formål at hjælpe dig med at vælge det helt rigtige forløbsindhold for dig selv og for din organisation. Derfor kan du heller ikke tilmelde dig aktiviteter uden af have holdt denne samtale.

Forud for hvert modul får du en mindre forberedelsesopgave, fx refleksionsspørgsmål, indhentning af viden i din afdeling eller læsning af et par artikler.

Forløbets form og indhold

Du kan vælge et eller flere af en række moduler, der har forskellig form og forskelligt formål, fx workshops, camps, simulering og besøg i andre virksomheder. Fælles for modulerne er, at der er lagt tid ind i programmet til, at du arbejder med dig selv og din egen praksis. De erfarne konsulenter faciliterer modulerne og giver sparring, så vi sikrer, at du får et relevant udbytte, hvad enten du er leder af ledere eller leder af medarbejdere.

  Brug dette skema til afklaringssamtalen

Du kan pt. vælge blandt følgende moduler:

     

Fælles opstart - virtuel workshop

Formålet med det selvdesignede ledelsesudviklingsforløb for erfarne ledere i Region Hovedstaden er at give dig mulighed for selv at designe et ledelsesudviklingsforløb, der imødekommer dit specifikke behov og behovet for udvikling i din organisation. På den virtuelle opstarts-workshop kan du møde underviserne og vi rammesætter, hvad det betyder at være deltager på et selv-designet forløb. Derudover gives input til drøftelser i mindre grupper om, hvordan man kan klargøre sig til personlig udvikling og slippe det daglige driftsfokus.

Tilmelding

Det obligatoriske forløb for nye ledere af ledere kan du tilmelde dig direkte via Kursusportalen (login med dit RegionH-brugernavn)

Tilmelding til øvrige moduler sker via din lokale programkoordinator.

​Interne undervisere


Hanne Dorthe Sørensen, Chefkonsulent,
Ledelse og Organisation (CHRU)Maj Fagerberg, Chefkonsulent,
Direktionssekretariatet (AHH)Mette Kolber Fløystrup, Chefkonsulent,
Ledelse og Organisation (CHRU)


Eksterne undervisere


Anders Bildsøe Lassen, Implement
Klaus Fjalland, Implement
Klaus Harries, Mobilize
Søren Barlebo, Mobilize

Redaktør