Selvdesignet ledelsesudvikling - for erfarne ledere

​Forløbet er for dig, som har mindst et par års ledererfaring og gerne vil løfte blikket og arbejde med din enhed eller afdeling i et bredere perspektiv.

For dig som er:PrisVarighedForm
Leder med mindst 2 års ledererfaringFra 1.500,- afhængigt af antal moduler Afhænger af antal moduler. Hvert modul 1-2 dage.Workshops, camps m.m. med involvering af dine mål og fokusområder for dit personlige lederskab og ledelsen af din afdeling

Dit udbytte af Selvdesignet ledelsesudvikling

Dit udbytte afhænger af, hvor mange og hvilke moduler, du vælger, men vil typisk være:

  • Rum til refleksion over din egen ledelse
  • Inspiration til at arbejde strategisk med udvikling af din enhed/afdeling og dermed få større indflydelse
  • Opdage og træne nye veje i dit ledelsesarbejde fx via personlighedstest og simuleringsøvelser
  • Netværk blandt andre erfarne ledere i regionen

Varighed: 2:48

Afdelingens udbytte

  • Øget strategisk udviklingskraft
  • Leder med øget refleksion over egen ledelsesstil
  • Øget kapacitet til at arbejde med kultur og relationer i enheden
  • Blik for, hvordan afdelingens faglighed spiller sammen med politiske dagsordener

Tidsforbrug og forberedelse

Modulerne er på 1-2 dage hver og er spredt udover en periode på ca. 9 måneder.

Et centralt element i det selvdesignede ledelsesudviklingsforløb er, at du som første punkt i forløbet gennemfører en afklaringssamtale med din nærmeste leder. Afklaringssamtalen har til formål at hjælpe dig med at vælge det helt rigtige forløbsindhold for dig selv og for din organisation. Derfor kan du heller ikke tilmelde dig aktiviteter uden af have holdt denne samtale.

Forud for hvert modul får du en mindre forberedelsesopgave, fx refleksionsspørgsmål, indhentning af viden i din afdeling eller læsning af et par artikler.

Forløbets form og indhold

Du kan vælge et eller flere af en række moduler, der har forskellig form og forskelligt formål, fx workshops, camps, simulering og besøg i andre virksomheder. Fælles for modulerne er, at der er lagt tid ind i programmet til, at du arbejder med dig selv og din egen praksis. De erfarne konsulenter faciliterer modulerne og giver sparring, så vi sikrer, at du får et relevant udbytte, hvad enten du er leder af ledere eller leder af medarbejdere.

  Brug dette skema til afklaringssamtalen

Du kan pt. vælge blandt følgende moduler:

     

Fælles kickoff

Forud for forløbet har du mulighed for at deltage i en kickoff-workshop, hvor du bliver præsenteret for tankerne bag den selvdesignede ledelsesudvikling. Her drøfter vi også regionens aktuelle udfordringer, og hvad det har af konsekvenser for dig som leder. Derudover bliver du introduceret til forløbets forskellige moduler og har mulighed for at tale med de andre deltagere om, hvilke moduler, du vil vælge. Deltagelse i kickoff er ikke en forudsætning for deltagelse på modulerne.

Tilmelding

Det obligatoriske forløb for nye ledere af ledere kan du tilmelde dig direkte via Kursusportalen (login med dit RegionH-brugernavn)

Tilmelding til øvrige moduler sker via din lokale programkoordinator.

​Interne undervisere


Anna Liv Sjøberg, Chefkonsulent,
Ledelse og Organisation (CHRU)Maj Fagerberg, Chefkonsulent,
Direktionssekretariatet (AHH)Mette Kolber Fløystrup, Chefkonsulent,
Ledelse og Organisation (CHRU)Tina Fischer, Chefkonsulent,
Ledelse og Organisation (CHRU)


Eksterne undervisere


Anders Bildsøe Lassen, Implement
Klaus Fjalland, Implement
Klaus Harries, Mobilize
Søren Barlebo, Mobilize

Redaktør