Fordeling på gymnasier og hf

​Mere end 10.000 unge søger hvert år optagelse på gymnasium eller 2 årig hf. 9 ud af 10 får en hf- eller gymnasieplads, som de har ønsket.

​I hovedstadsregionen er der fire fordelingsudvalg, som udgør det lovfæstede, forpligtende samarbejde mellem institutionerne om koordinering af fordelingen af elever. Region Hovedstaden stiller sekretariatsmæssige betjening til rådighed for fordelingsudvalgene.

Region Hovedstaden informerer og vejleder ansøgere til stx og 2 årig hf via regionens borgerrettede hjemmeside.

Du finder linket til vores borgerside her.

Redaktør