Kapacitet og fordeling på gymnasium og HF

​Region Hovedstaden koordinerer i samarbejde med gymnasier og voksenuddannelsescentre optaget af elever til stx og 2 årig hf.

De almene gymnasier fastlægger i dialog med Region Hovedstaden antallet af pladser
på stx og 2 årig hf for hvert kommende skoleår. Regionen offentliggør hver enkelt gymnasiums optagelseskapacitet i starten af februar.

I hovedstadsregionen er der fire fordelingsudvalg, som udgør det lovfæstede, forpligtende samarbejde mellem institutionerne om koordinering af fordelingen af elever. Region Hovedstaden stiller sekretariatsmæssige betjening til rådighed for fordelingsudvalgene.

Region Hovedstaden informerer og vejleder ansøgere til stx og 2 årig hf via regionens borgerrettede hjemmeside.

Du finder linket til siden her.

Herudover kan du se gymnasiekapaciteten i PDF-filen her. 

Du kan også læse "Kapacitetsudredning for STX" her. (Ikke webtilgængelig)

Redaktør