Udbud af ungdomsuddannelser

​I henhold til lovgivningen koordinerer regionsrådet den samlede indsats for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser. Vi arbejder for regionale løsninger, som kan skabe et bedre match mellem udbud og efterspørgsel på det regionale arbejdsmarked, så virksomhederne får den arbejdskraft, som de har brug for, og borgernes livskvalitet sikres.

​For så vidt angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne sker koordineringen med henblik på at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge i regionen. Koordineringen sker i samarbejde med alle udbydere af ungdomsuddannelser, bortset fra private gymnasier og hf-kurser.

Det er målet, at der er et bredt geografisk udbud af uddannelser, så de unge har mulighed for at vælge en uddannelse, der er passende for den enkelte, og for at skifte mellem uddannelser. 

Regionen afgiver indstilling om placering af udbud til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, og regionen skal tilsvarende inddrages i forbindelse med eventuel lukning af et udbud.

Desuden er regionen med til at justere kapacitet og sikre en effektiv elevfordeling på de almene gymnasier og hf, så flest mulige elever får deres ønske opfyldt. Det sker gennem de regionale fordelingsudvalg, som regionen sekretariatsbetjener. 

Redaktør