Udbud af ungdomsuddannelser

​I henhold til lovgivningen koordinerer regionsrådet den samlede indsats for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser. Vi arbejder for regionale løsninger, som kan skabe et bedre match mellem udbud og efterspørgsel på det regionale arbejdsmarked, så virksomhederne får den arbejdskraft, som de har brug for, og borgernes livskvalitet sikres.

Generelt

For så vidt angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne sker koordineringen med henblik på at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge i regionen. Koordineringen sker i samarbejde med alle udbydere af ungdomsuddannelser, bortset fra private gymnasier og hf-kurser.

Det er målet, at der er et bredt geografisk udbud af uddannelser, så de unge har mulighed for at vælge en uddannelse, der er passende for den enkelte, og for at skifte mellem uddannelser. 

Regionen afgiver indstilling om placering af udbud til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, og regionen skal tilsvarende inddrages i forbindelse med eventuel lukning af et udbud.

Desuden er regionen med til at justere kapacitet og sikre en effektiv elevfordeling på de almene gymnasier og hf, så flest mulige elever får deres ønske opfyldt. Det sker gennem de regionale fordelingsudvalg, som regionen sekretariatsbetjener. 


Erhvervsuddannelser

​Region Hovedstaden er i løbende dialog med erhvervsskolerne om koordinering af deres udbud af erhvervsuddannelser, så der i fællesskab sikres et dækkende udbud af ungdomsuddannelser.

Regionsrådet har indstillingsret til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om placering af grundforløb 1 og 2, og udnyttede indstillingsretten i forbindelse med udbuddet af erhvervsuddannelser pr. 1. august 2017. Med dette udbud er regionsrådets målsætning om at opnå bedre geografisk uddannelsesdækning og stærke uddannelsesmiljøer opfyldt.

Uddannelserne er kommet tætter på de unge. Fremover vil ca. 42.000 unge i hovedstadsregionen have et tilbud om grundforløb 1 i den kommune, hvor de bor, og det er 3.000 flere end hidtil.

Uddannelsesmiljøet styrkes, især fordi skolerne er gået sammen om campusdannelser, så der er flere elever inden for flere forskellige hovedområder på samme sted. Der etableres to helt nye campus, og på tre adresser, hvor der allerede er et uddannelsestilbud, udvides tilbuddet til et campus med flere hovedområder.

Campusdannelserne giver mulighed for mere projektorienteret og tværgående undervisning, og skolerne samarbejder om større involvering af virksomheder i undervisningen.

Antallet af grundforløb 2, der er knyttet til den konkrete faglige uddannelse, øges også i det fremadrettede udbud.

Forbedringerne af udbuddet af erhvervsuddannelserne er skabt i tæt dialog mellem Region Hovedstaden, kommuner og udbyderne af erhvervsrettede uddannelser. Region Hovedstaden mødes således løbende med erhvervsskoler og andre udbydere og indgår i flere fora og samarbejder med kommunerne i regionen om fortsat udvikling af området.

Der er ca. 105 erhvervsuddannelser, og godt halvdelen udbydes i hovedstadsregionen. Information om, hvilke uddannelser den enkelte skole udbyder, fremgår af skolernes hjemmesider.


Redaktør