Voksenuddannelser

Regionsrådet koordinerer i samarbejde med voksenuddannelsescentrene og andre udbydere af forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle.

​Region Hovedstaden mødes tilbagevendende med voksenuddannelsescentrene og andre udbydere for at sikre en løbende dialog på området.

Det enkelte voksenuddannelsescenter informerer offentligt om udbuddet, herunder om driftsoverenskomstparternes udbud, med angivelse af blandt andet udbuddets omfang og indhold samt undervisningssted.

Redaktør