Den regionale praktikpladsenhed

​2.500 nye praktikpladser til unge fra erhvervsuddannelserne. Det er resultatet af praktikpladsindsatsen, som Region Hovedstaden i 2012 startede sammen med erhvervsskolerne. En systematiseret praktikpladsopsøgende indsats har givet pote.

​Regionens 7 erhvervsskoler har sammen med Region Hovestaden fået øget koordineringen af det praktikpladsopsøgende arbejde overfor virksomhederne og formået at åbne nye døre til praktikpladser indenfor især store bygge- og anlægsprojekter.  Indsatsen har nået sit mål og skabt et resultat på 2500 nye pladser over tre år.

Stadig masser af potentiale

Der er fortsat et stort uudnyttet potentiale for flere praktikpladser i virksomhederne i hovedstadsregionen. Faktisk viser opgørelser, at hovedstadsregionen tegner sig for mere end en tredjedel af det samlede praktikpladspotentiale i Danmark. En vigtig opgave er at udvikle én indgang for såvel virksomheder, elever og skoler, hvor de, der mangler en praktikplads, matches med virksomhedernes behov for arbejdskraft. Et ambitiøst mål, som vil blive fulgt op af regionale rekrutteringsindsatser for at få flere unge til at søge ind på netop de erhvervsuddannelser, hvor virksomhederne efterspørger faglært arbejdskraft.

Mangel på faglærte risikerer at hæmme væksten

Efterspørgslen på praktikanter er i dag blevet en lige så stor udfordring som manglen på praktikpladser. Mange af regionens virksomheder oplever udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, og det gør sig gældende indenfor en bred vifte af erhvervsuddannelser, som f.eks. industri, kontor, bygge- og anlæg og transportområdet. Efterspørgslen efter faglærte på de store infrastrukturprojekter vil toppe i 2016-20 til dels pga. regionens egne hospitalsbyggerier og letbane. I 2020 vil der mangle omkring 8.000 faglærte alene i hovedstadsregionen.

Praktikindsatsens næste skridt

Region Hovedstaden arbejder for at oprette en regional praktikpladsgaranti, så alle unge på erhvervsuddannelserne får en praktikplads ude i en virksomhed, og så virksomhederne sikres adgang til den nødvendige faglærte arbejdskraft. Målet er at skabe et forpligtende samarbejde på tværs af uddannelse, beskæftigelse og erhverv om at sikre flere og dygtigere faglærte i Greater Copenhagen.  Praktikpladsindsatsen kommer særligt til at rette fokus på praktikpladspotentialerne i Region Hovedstadens egne hospitalsbyggerier, og går som arbejdsgiver forrest i at skabe flere praktikpladser, for at mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne. Et andet væsentligt fokus i den fremtidige indsats er store byggerier i Greater Copenhagen og det opsøgende arbejde sammen med skolerne.

Fakta:

  • Pr. august 2015 mangler 2.750 elever i hovedstadsregionen en praktikplads.
  • Tal fra Region Hovedstadens Vækstbarometer vedr. elever og lærlinge/arbejdskraft viser, at hver sjette virksomhed kan skaffe plads til flere elever og lærlinge og at hver 10. virksomhed har oplevet problemer med at få besat lærlinge- og elevpladser i 2015.
  • Den regionale praktikpladsenheds indsats blev sat i værk 1. august 2012 og løber frem til udgangen af 2018.
  • Formålet med Den regionale praktikpladsindsats er at sikre flere og dygtigere faglærte via en sammenhængende og koordineret indsats, der sikrer praktikpladser til alle, der går på en erhvervsuddannelse. Fokus er på vækstområder med potentiale for praktikpladser, herunder kvalitetsfondsbyggerier i Greater Copenhagen. En løbende opsamling af viden og fakta om praktikpladssituationen understøtter og kvalificerer arbejdet.
  • Praktikpladsindsatsen er et led i Region Hovedstadens strategiske satsning "Faglært til vækst", hvis formål er at sikre flere og dygtigere faglærte via flere indsatser. Region Hovedstaden investerer i 2016 9 mio. i denne satsning.
Redaktør