Den regionale ungeenhed

​Den regionale ungeenhed er et samarbejde mellem Erhvervsskolen Nordsjælland og Region Hovedstaden. Ungeenheden inviterer til bredt samarbejde på tværs af kommuner, uddannelsesinstitutioner og aktører som har interesse for at fremme søgningen til de erhvervsrettede uddannelser. 

​Samarbejde og videndeling er et must

Videndeling og samarbejde på tværs er afgørende, hvis vi skal hjælpe de unge godt igennem uddannelsessystemet. Den regionale ungeenhed er sat i verden for at understøtte denne videndeling og øge samarbejdet mellem fagfolk i Region Hovedstaden. Det var derfor oplagt at portalen Tal om uddannelse blev forankret og videreudviklet i regi af Den regionale ungeenhed. Portalen Tal om uddannelse blev forankret i Den regionale ungeenhed i foråret 2015. Efter en videreudvikling af hjemmesiden blev den i november 2015 relanceret. I dag er hjemmesiden blevet integreret på Region Hovedstadens hjemmeside og tilbyder en kombination af minianalyser, tal og inspirerende historier om særlige tiltag på uddannelsesområdet i Region Hovedstaden.

Erhvervsuddannelserne står øverst på listen

Den rekordlave søgning til erhvervsuddannelserne er vel nok én af hovedstadsregionens største udfordringer. I 2020 vil der mangle ca. 8000 faglærte i regionen - og virksomhederne råber allerede efter kvalificerede hænder. Den regionale ungeenhed har derfor et særligt fokus på at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Ungeenheden understøtter derfor indsatser og udvikler pilotprojekter, som kan være med til at klæde de unge på til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. 

Forankret på Erhvervsskolen Nordsjælland

Den regionale ungeenhed er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Erhvervsskolen Nordsjælland. Ungeenheden er primært finansieret af Region Hovedstaden i en treårig periode fra marts 2015 til februar 2018. 

Kontaktoplysninger på ansatte i den regionale ungeenhed

Projektleder Kira Gilling Hansen / 30 50 76 94

Analysemedarbejder Lars Bohn / 51 44 67 55

Konsulent Jeppe Hedevang Mikkelsen / 51 40 83 12

Redaktør