Erhvervs- og arbejdsmarkedsudviklingen (2015)

Analysen viser udviklingen i erhvervslivet, beskæftigelsen og uddannelsesniveauet i Region Hovedstaden, herunder de lokale forskelle. Det fremgår bl.a. at der forventes langt lavere beskæftigelse for ufaglærte samtidig med, at behovet for faglærte samt personer med videregående uddannelse stiger. 

Analysenotatet viser bl.a. at optaget i Region Hovedstaden på handel og kontor-området skal øges med ca. 50 pct. og inden for jern og metal-området med ca. 125 pct. i hvert af årene 2014-17 for at dække den forventede efterspørgsel efter arbejdskraft. Læs analysen af erhvervs- og arbejdsmarkedsudviklingen her.

Baggrund for analysen

I forlængelse af udbudsrunden af erhvervsuddannelser, skal erhvervsskolerne ansøge om at udbyde erhvervsuddannelser på ny. Region Hovedstaden er med til at koordinere arbejdet med udbuddet af ungdomsuddannelser og skal derfor afgive en indstilling til Ministeren for Børn, Unge og Ligestilling om placeringen af udbud af grundforløb på erhvervsuddannelserne. Til brug for dialogen med skolerne og den politiske behandling af ansøgninger om udbuddet, er udarbejdet to analyser om udviklingen på arbejdsmarkedet samt om udbuddet og søgningen til erhvervsuddannelser i Region Hovedstaden.

Læs analysenotatet om uddannelsesdækning, elevgrundlag og søgning til erhvervsuddannelserne her.

Redaktør