Forældrekampagnen har ramt et stort behov

​Forældrekampagnen DITBARNSFREMTID er ved at være afsluttet. De afsluttende evalueringer viser, at den målrettede information om valg af uddannelse og fokus på erhvervsuddannelser er blevet positivt modtaget af forældrene og kan være med til at skabe en holdningsændring.

Mange positive tilkendegivelser

"Ved du egentlig, hvad dit barn har af tanker og drømme for fremtiden? Måske er det på tide at spørge. For selvom det er dit barns eget ansvar at finde den rette uddannelsesvej, må du ikke undervurdere din rolle som forælder."

Dette er et af de budskaber, forældre til unge mellem 14 og 23 har fået serveret i forældrekampagnen DITBARNSFREMTID, som Den Regionale Ungeenhed i samarbejde med de fem regioner og en lang række samarbejdspartnere har kørt fra september 2016 til oktober 2017. En kampagne, der har haft til formål at klæde forældre bedre på til at tale om valg af ungdomsuddannelse med deres børn og åbne deres øjne for de mange muligheder, der ligger i erhvervsuddannelserne.
Kampagnen, der blev skudt i gang med lanceringen af kampagnesitet ditbarnsfremtid.dk, en række fagfilm og bannerannoncer og pressehistorier i bl.a. BT, Go Aften Danmark og P4 København har ramt et stort behov.
"Vi har fået mange positive tilkendegivelser fra forældre undervejs. Både forældre, der har ringet eller skrevet til os, og som har mødt os på uddannelsesevents. De fortæller, at de ser det som en vigtig opgave at rådgive deres børn, men at de mangler viden. Derfor har de været rigtig glade for at få materiale, som var målrettet dem", forklarer kampagnens projektleder Kira Gilling Hansen.

Cases har været vigtige

Cases har spillet en meget vigtig rolle i kampagnen. Det vil sige konkrete historier om unge, der er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse og begejstret har fortalt om deres fag og de mange muligheder, der ligger i dem. Disse cases er blevet brugt på kampagnesitet, som spydspids til at afsætte historier til medierne og ikke mindst på Facebook.
"Det har været sjovt at se, hvordan forældre i stor stil er blevet fanget af disse cases og har tagget deres børn, delt historierne og sagt: Hey, er det her ikke noget for dig? Det er jo lige præcis det, der er formålet med hele kampagnen", fortæller Jeppe Mikkelsen, kampagnemedarbejder på ditbarnsfremtid.dk
Slutevalueringerne af kampagnen viser da også, at budskaberne er blevet vidt udbredt.
Bl.a. viser den afsluttende rapport fra mediebureauet IUM, der har stået for TV-annonceringen og en del af den digitale annoncering, at videoannoncerne på tværs af Facebook og YouTube har genereret 5,2 millioner visninger. Og at Facebookannoncerne har nået i alt 835.141 unikke personer i målgruppen. Et overblik over mediedækningen viser også, at tal og cases fra kampagnen har givet cirka 120 unikke artikler i landsdækkende, regionale og lokale medier samt fagmedier. Derudover har mange erhvervsskoler og regionerne delt historier og linket til ditbarnsfremtid.dk

Forældre har taget budskaberne til sig

Forældrene har også taget kampagnebudskaberne til sig. Det viser de kvalitative interviews Gallup/Kantar har lavet om kampagnens effekt blandt 20 repræsentative forældre. Her lister mange uhjulpet argumenterne fra kampagnen, når de bliver bedt nævne fordele ved erhvervsuddannelserne. Og forældrene bekræfter, at såvel overskrifter som film har formået at provokere dem på den gode måde: De har fået øjnene op for erhvervsuddannelsernes værdier. Det gælder især de forældre, der på forhånd var skeptiske over for erhvervsuddannelserne.
LG Insights slutevaluering af kampagnen viser ligeledes, at den har opnået resultater over standard. Både når det kommer til annoncering, presseeksponering og forældrenes modtagelse af budskabet.

Udklip_artikel.PNG

Fremgang på flere erhvervsuddannelser

Det er ikke lykkedes at realisere kampagnens mål om at øge andelen af unge, der søger en erhvervsuddannelse med 2-3 procentpoint allerede i 2017.  Den er kun øget med 0,1 %. Men LG Insight konkluderer, at forældrekampagnen har understøttet målet.
Tallene for det reelle optag i august 2017 viser i øvrigt, at MANGE af de fag, som kampagnen har haft særligt fokus på, har opnået en fremgang. Det er umuligt at konkludere, hvor meget der generelt skyldes forældrekampagnen, og hvor meget der skyldes alle mulige andre EUD-fremmende tiltag. Men når det kommer til en relativt ukendt uddannelse som entreprenør- og landbrugsmaskinmekanikeruddannelsen, kan fremgangen ganske sikkert kobles sammen med kampagnen, da DITBARNSFREMTID er den eneste aktør, som har kørt landsdækkende markedsføring for denne uddannelse. Og ser man på procesoperatøruddannelsen, hvor tilgangen også er steget rigtig meget, er det svært ikke at koble det sammen med, at procesoperatørfilmen er den af kampagnens fagfilm, som er blevet set flest gange på YouTube.

Alt i alt er vi tilfredse

"Alt i alt er vi meget tilfredse med kampagnens resultater. Men at få så mange unge til at søge en erhvervsuddannelse, som vi har behov for, er et langt sejt træk. Heldigvis er der mange aktører og indsatser, der har fokus på det, og sammen skal vi nok komme i mål. Der er dog ikke nogen tvivl om, at DITBARNSFREMTID har vist, at der er et behov for målrettet fokus på og materiale til forældrene", siger Kira Gilling Hansen.
Blandt samarbejdspartnere er der også et udbredt ønske om, at kampagnen fortsætter i de kommende år. De fem regioner er derfor i proces med at beslutte, om det kan lade sig gøre og hvordan.

Se læs mere om forældrekampagnen på ditbarnsfremtid.dk


Redaktør