Fremtidens valg og vejledning

​Få inspiration og nyeste værktøjer i arbejdet som vejleder. I samarbejde med folkeskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning, har det regionsstøttede projekt Fremtidens Valg og Vejledning de sidste tre år gennemført forsøg med tre forskellige tilgange til vejledning i folkeskolens ældste klasser, for derigennem at styrke de unges valgkompetencer.

Læs konklusionerne fra projektet

Center for Ungdomsforskning (CEFU) har i tilknytning til projektet gennemført følgeforskning, der skal give svar på, hvilke rationaler, der betinger de unges valg af uddannelse i dag. Samtidig har CEFU undersøgt de konkrete vejledningsforsøg for at afdække, hvad der virker. Læs et resume af de centrale konklusioner fra følgeforskningsprojektet. Download i højre side.

3 typer vejledning 

Projektets formål er at styrke de unges valgkompetencer, så eleverne i grundskolen får et mere kvalificeret grundlag for at træffe et uddannelsesvalg. Et valg som både modsvarer deres egne drømme og ønsker og samfundets behov. 

Projektets hovedaktivitet har været at afprøve forskellige typer af vejledning i folkeskolens 8. klasser: gruppevejledning, samarbejde med ungdomsuddannelser og virksomhedssamarbejde. Vejledningsforsøgene er blevet planlagt og gennemført i et tæt samarbejde mellem de implicerede skolers lærere og vejledere tilknyttet Ungdommens Uddannelsesvejledning. I forsøg, der inddrager ungdomsuddannelser og virksomheder har lærere og repræsentanter for virksomheder desuden deltaget i den fælles planlægning. Endelig er elevernes forældre blevet inddraget i præsentation af aktiviteterne og i enkelte tilfælde i planlægningen af aktiviteterne.

Hent værktøjer til din vejledning

I forbindelse med projektet er der udgivet nogle publikationer, hvis formål er, at inspirere lærere og UU-vejledere til lignende forløb på baggrund af de gode erfaringer, der er blevet gjort på de deltagende skoler. Download til højre.

Fremtidens Valg og Vejledning - inspirationsmateriale

I inspirationsmaterialet kan du læse om en række af projektets forsøg med gruppevejledning, samarbejde med ungdomsuddannelser og samarbejde med virksomheder. Du vil kunne læse om de erfaringer der er gjort og hvilket fagligt indhold forsøgene har haft fokus på. Derudover er der forslag til undervisningsaktiviteter og gode råd fra projektets deltagere.

Gruppevejledning: uddannelsesparathed

I forbindelse med projektets forsøg med gruppevejledning, har grundskolelærere og UU-vejledere i fællesskab udviklet et gruppevejledningsforløb med henblik på at arbejde med og understøtte elevernes uddannelsesparathed, herunder særligt elevernes personlige og sociale forudsætninger. Forløbet bygger på Jane Westergaards FFAST-metode og er afprøvet på flere skoler i Region Hovedstaden.

Materialet indeholder et forløb på seks sessioner, med tilhørende elev- og vejlederark. Download materialet til højre.

Deltagere

UU København har varetaget projektledelsen i samarbejde med Region Hovedstaden. Derudover har UU Øresund, UU Tårnby, UU Frederiksberg samt 19 folkeskoler deltaget i projektet. Dertil kommer en række ungdomsuddannelsesinstitutioner samt private og offentlige virksomheder.

Center for Ungdomsforskning (CEFU) har i tilknytning til projektet gennemført følgeforskning, der skal give svar på, hvilke rationaler, der betinger de unges valg af uddannelse i dag. Samtidig har CEFU undersøgt de konkrete vejledningsforsøg for at afdække, hvad der virker.

Kontaktperson

Projektleder Henrik Bov Pedersen, UU København,  mail: hbp@buf.kk.dk, mobil: 2028 2072

Redaktør