Mangel på faglært arbejdskraft i Region Hovedstaden (2015)

​Der tales i disse år meget om den forventede mangel på faglært arbejdskraft. Tal og prognoser dukker med jævne mellemrum op i medierne, men hvordan ser det egentlig ud i hovedstadsregionen?

​Sammentællingen viser, at den forventede mangel på arbejdskraft i regionen i 2020 er på mindst 8.000 faglærte.

5.000 faglærte inden for handel og kontor 

Hvis udviklingen på arbejdsmarkedet fortsætter som i dag, vil der i hovedstadsregionen mangle knap 5.000 faglærte inden for handel og kontor-området i 2020.

1.500 faglærte inden for jern og metal

Den forventede mangel i 2020 er på 1.500 faglærte inden for jern og metal. Inden for industriens område skyldes den forventede arbejdskraftsmangel primært, at store årgange i de kommende år går på pension. Samtidig kommer langt færre unge faglærte ind på arbejdsmarkedet på grund af et stort fald i tilgangen til erhvervsuddannelserne.

Det drejer sig særligt om disse uddannelser: Elektronik- og svagstrømsuddannelsen, Plastmager, Værktøjsmager, Smed, Industriteknikker, Data- og kommunikation, Automatik- og proces, Procesoperatør og Industrioperatør.

1.500 faglærte inden for bygge- og anlægsområdet

I Region Hovedstaden er det især de store infrastrukturprojekter som supersygehuse, metro cityring samt metroens sydhavnsetape, der er årsag til det ekstraordinært store arbejdskraftsbehov. I alt forventes en mangel i 2020 på 1.500 faglærte inden for bygge- og anlægsområdet.

Her vises en tabel over den forventede mangel på faglærte i Region Hovedstaden i 2020 

MERE END 30.000 UFAGLÆRTE I OVERSKUD

Samtidig med den forventede mangel på arbejdskraft med en faglært uddannelse, vil ufaglærte få sværere og sværere ved at finde beskæftigelse i de kommende år. Hvis udviklingen på arbejdsmarkedet fortsætter som i dag, viser fremskrivningerne, at der i 2020 vil være mere end 31.500 ufaglærte i overskud i hovedstadsregionen.

Forbehold

Generelt er fremskrivninger meget usikre og skal fortolkes forsigtigt. Dog er der over længere perioder nogle klare tendenser som er meget stabile.

Manglen på de godt 8.000 faglærte forventes at være i den forsigtige ende, da det øgede arbejdskraftsbehov som følge af eksempelvis Togfonden DK, den tidligere regerings 2020-plan, samt de indirekte beskæftigelseseffekter af infrastrukturprojekterne ikke er medregnet.

Datakilder

Fremskrivningen bygger på tal og analyser fra:

"Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde", Danske Regioner 2015.

"Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse", AE-rådet, økonomiske tendenser 2013.

"Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft og kvalifikationsbehov" (Leo Larsen-rapporten), september 2013

"De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024" (en opdatering af tallene i Leo Larsen-rapporten), STAR, maj 2015

"Især industrien vil mangle faglærte", DI indsigt, november 2013.

Redaktør