Next EUD: fremtidens erhvervsskole

​Undervisning på tværs af EUD-indgange skaber motivation og innovation - det erfarer erhvervsskolerne fra udviklingsprojektet Next EUD - Fremtidens Erhvervsskole. De seneste 3 år har partnerskolerne afprøvet en nye former for grundforløbskoncepter, hvor elever på tværs af tre EUD-hovedindgange samarbejder med hinanden og med virksomheder.

Øget motivation og læring gennem samarbejde på tværs af EUD-indgange

Det unikke ved Next EUD er, at det har samlet unge på tværs af merkantile, social- og sundhedsfaglige og tekniske indgange. Kernen i projektet har været at afprøve en ny form for grundforløbspakke på tværs af tre hovedområder fra projektets tre partnerskoler, erhvervsskolerne CPH WEST, TEC og SOPU.  Ved at lade eleverne samarbejde på tværs af fag og med virksomheder, er de blevet udfordret og motiveret og herigennem fået styrket deres faglige niveau. Undervisningen sker i en vekselvirkning mellem 20 ugers faglig undervisning på egen uddannelse og 20 ugers fællesfaglig undervisning i tematiserede moduler, som sundhed og velfærdsteknologi, bæredygtighed og grøn teknologi samt internationalt udsyn.

Læs slutevalueringen af NEXT EUD eller læs hovedkonklusionerne fra slutevalueringen her.

En af de mest fremtrædende konklusioner har været potentialet ved at arbejde på tværs af køn. Studieture, introdage og inspirerende fysiske rammer har ligeledes været med til at skabe et godt ungemiljø. Én af eleverne sammenligner det med at gå på efterskole en anden fremhæver, at hun har fået mere respekt over for mennesker, der er anderledes end hende selv.

Erhvervsrettede innovationsforløb giver mening for alle

Next EUD har haft gode erfaringer med at samarbejde med virksomheder omkring innovationsforløb og det har vist sig særligt givtigt, når det er på tværs af fag. Undervisningen er bygget op over en dagsstruktur og en række workshops og opgaver. Selve undervisningsforløbet sparkes igang med en "challenge", som en virksomhed udefra præsenterer. Eleverne arbejder med at finde en løsning, som de - under en række formkrav, der tager afsæt i gældende mål for fagene - præsenterer for virksomheden. Ved at arbejde på denne måde opstår der en samarbejdssituation, som højner elevernes motivation idet arbejdet ligger i sammenhæng med det virkelige arbejdsmarked, og i samme nu drager virksomhederne nytte af de unges input og forslag.

Skab dit eget innovationsforløb - se Next EUD's model for 6 dages innovationsforløb

Fakta

  • Der har været gennemført to årgange af Next EUD med i alt godt 160 elever
  • 35 undervisere og projektmedarbejdere har deltaget i udviklingen, gennemførelsen og spredning af Next EUD
  • Over 300 undervisere og en række ledere på partnerskolerne har indgået i kompetenceudviklingsforløb samt sprednings- og forankringsaktiviteter
Redaktør