Uddannelse som konkurrenceparameter i hovedstaden (2015)

​Det høje uddannelsesniveau i Region Hovedstaden er en væsentlig konkurrenceparameter i kampen om arbejdspladser og nye virksomheder. Hvad er uddannelsesniveauet og hvilke uddannelsesgrupper flytter til Region Hovedstaden og hvilke forlader den?

​Analysen hovedpointer fra analysen "Uddannelsesmobilitet" som Epinion har udarbejdet for Region Hovedstaden i 2015.

Læs analysen af uddannelsesmobiliteten i Region Hovedstaden her.

Uddannelsesniveauet er steget i Region Hovedstaden

Overordnet set, er der sket en stigning af alle uddannelsesgrupper i Region Hovedstaden i løbet af de sidste 10 år. Specielt flere personer med en gymnasial uddannelse flytter til Region Hovedstaden, end der flytter ud. Dette skyldes, at de unge søger til hovedstadsområdet for at læse videre.

Antallet af personer der fuldfører en mellemlang eller lang videregående uddannelses er steget. Denne gruppe bliver i højere grad også i Region Hovedstaden eller flytter dertil fra en anden region, end set tidligere.

Flest med erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelse 

Andelen af personer med en erhvervsuddannelse som højest gennemførte uddannelse er faldet, trods at den stadig er den største gruppe i Region Hovedstaden.

Der er sket et fald i andelen af borgere med en grundskoleuddannelse som højest færdiggjorte uddannelse, hvilket skyldes et generationsskift, hvor mange unge nu bliver opfordret til at tage en ungdomsuddannelse.

 Her vises en tabel over befolkningens højest fuldførte uddannelse i Region Hovedstaden i 2013

Flere flytter til Region Hovedstaden

Størstedelen af tilflytterne havde enten en grundskoleuddannelse eller en gymnasial uddannelse, mens andelen af tilflyttere med en erhvervsuddannelse er faldet. Andelen af tilflyttere med en videregående uddannelse er hertil også steget.

Her vises en tabel over uddannelsesfordelingen blandt tilflyttere
 

Erhvervsuddannede fraflytter Region Hovedstaden

De fleste fraflyttere har enten en grundskoleuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Der er sket et fald blandt fraflyttere med en erhvervsuddannelse, mens der er sket en stigning af fraflyttere med en gymnasial uddannelse. Andelen af fraflyttere med en videregående uddannelse er steget en smule.

Her vises en tabel over uddannelsesfordelingen blandt fraflyttere
 

Redaktør