Uddannelsesdækning, elevgrundlag og søgning til EUD (2015)

​Analysen viser den aktuelle uddannelsesdækning af erhvervsuddannelser, befolkningsudviklingen samt søgningen til erhvervsuddannelser og antallet af praktikpladser

​Analysen viser bl.a. at der er områder i regionen, hvor der er langt til en erhvervsuddannelse samt at søgningen til erhvervsuddannelserne er meget forskellige kommunerne imellem. Endvidere peger analysen på, at hovedstadsregionen i forhold til resten af landet, er begunstiget af en stabil ungdomsårgang de nærmeste år, men at der er store forskelle kommunerne i mellem.  Læs analysen om uddannelsesdækning og elevgrundlag her.

BAGGRUND FOR ANALYSEN

I forlængelse af udbudsrunden af erhvervsuddannelser, skal erhvervsskolerne ansøge om at udbyde erhvervsuddannelser på ny. Region Hovedstaden er med til at koordinere arbejdet med udbuddet af ungdomsuddannelser og skal derfor afgive en indstilling til Ministeren for Børn, Unge og Ligestilling om placeringen af udbud af grundforløb på erhvervsuddannelserne. Til brug for dialogen med skolerne og den politiske behandling af ansøgninger om udbuddet, er udarbejdet to analyser om udviklingen på arbejdsmarkedet samt om udbuddet og søgningen til erhvervsuddannelser i Region Hovedstaden.

Læs analysenotatet om erhvervs- og arbejdsmarkedsudviklingen her.

Redaktør