Unges uddannelsesadfærd (2015)

​Hvilke uddannelsesvalg tager de unge efter 9. klasse? Og hvordan ser deres uddannelsesforløb ud? Dette resumé indeholder hovedpointer fra analysen Unges Uddannelsesadfærd som Epinion har udarbejdet for Region Hovedstaden i 2015. 

To populære uddannelsesveje efter 9. klasse

Region Hovedstadens unge foretrækker enten at fortsætte i 10. klasse (44 %) eller at tage en erhvervs- eller almengymnasieuddannelse (43 %) efter 9. klasse. Kun 6 % påbegynder en erhvervsfaglig grunduddannelse efter 9. klasse, hvilket primært skyldes at unge typisk tager 10. klasse før de begynder på en erhvervsuddannelse. Samtidig er der omkring 5 %, som ikke går videre i uddannelsessystemet umiddelbart efter 9. klasse. Denne gruppe kan enten være i beskæftigelse, eller opleve skoletræthed og mangel på motivation til at fortsætte i uddannelsessystemet.

Læs analysen af unges uddannelsesadfærd her.

De hyppigste uddannelsesforløb

Populariteten for erhvervs- og almengymnasieuddannelser ses i tabellen nedenfor. Her vises de unges hyppigste veje gennem uddannelsessystemet ved nedslag på fem forskellige tidspunkter; 3, 9, 15, 27 og 39 måneder efter afsluttet 9. klasse. Her kan også ses det gennemsnitlige antal uddannelsesforløb (omvalg og færdige uddannelsesforløb) eleverne har været igennem efter endt ungdomsuddannelse eller start på en anden uddannelse. N repræsenterer antallet af elever der gennemfører netop denne type uddannelsesforløb i Region hovedstaden.

Det hyppigste uddannelsesforløb som de unge vælger er at tage en almen gymnasieuddannelse efter 9. klasse, færdiggøre den på normeret tid og derefter tager et sabbatår, værnepligt eller lign.

På anden- og tredjepladsen har eleverne enten taget en 10. klasse før de starter på det almene gymnasie eller også er de gået direkte videre fra 9. klasse og herefter direkte videre på en bachelor.

På fjerde- og femtepladsen vises populariteten for de erhvervsgymnasiale uddannelser i og med, at eleverne vælger enten at gå direkte videre på erhvervsgymnasiet efter 9. klasse eller at tage en 10. klasses eksamen før de går videre.

Redaktør