Virksomheder i hovedstadsregionen kan skaffe flere elev- og lærlingepladser (2015)

​Ca. 3.000 unge på erhvervsuddannelserne står uden praktikplads i Region Hovedstaden. Samtidig vil hver sjette virksomhed i regionen kunne skaffe plads til flere elever eller lærlinge.

6 ud af 10 virksomheder har ikke elever eller lærlinge

Hele 60% af de adspurgte virksomheder har ikke elever eller lærlinge ansat. Det fremgår dog ikke af undersøgelsen om virksomhederne på grund af arbejdets art overhovedet har mulighed for at oprette praktikpladser, og om de allerede er godkendte til at uddanne elever eller lærlinge mv.

Praktikpladser er mest almindelige i bygge- og anlægsbranchen

Der er stor forskel på tværs af brancher, hvor udbredt det er at have elever eller lærlinge. 80% af de virksomheder, der har mindst en elev eller lærling ansat, er inden for bygge- og anlægsbranchen.

INDEN FOR HVILKE FAGOMRÅDER I VIRKSOMHEDEN HAR I PLADS TIL ELEVER ELLER LÆRLINGE?

Her vises et søjlediagram med andelen af virksomheder med elever og lærlinge fordelt på fag 

Større virksomheder har oftere praktikpladser

Fordelt på størrelse, har virksomheder med mange ansatte, oftere elever og lærlinge end mindre virksomheder. 74% af virksomhederne med over 250 ansatte har elever og lærlinge, mens det kun gælder for 25% af virksomheder med 5-19 ansatte.

Det er dog værd at bemærke, at der udelukkende er spurgt til om virksomheden har elever/lærlinge og ikke hvor mange de har.

Virksomheder i den østlige del af Nordsjælland halter efter

Fordelt på geografi ligger de virksomheder, der har elever og lærlinge, fordelt ligeligt i regionen, sådan at ca. 40% af virksomhederne i et område har elever/lærlinge. Dog gælder det i Nordsjælland Øst kun for 25% af virksomhederne.

HAR VIRKSOMHEDEN BESAT PLADSER TIL ELEVER ELLER LÆRLINGE I 2015?

Her vises et søjlediagram omkring hvorvidt virksomhederne har besat pladser til elever og lærlinge i 2015  

Hver sjette virksomhed kan skaffe plads til flere elever og lærlinge i 2015

Direktørerne i Vækstbarometerets panel, er spurgt om virksomheden vil have mulighed for at skaffe plads til flere elever og lærlinge i år. Det svarer størstedelen på 79% nej til, mens hver sjette virksomhed svarer ja. Det svarer til 16%.

Dermed er der et betydeligt potentiale for flere praktikpladser  på virksomheder i regionen og et indhug i søgekøen, hvis pladserne kan blive besat.

Hver tiende virksomhed har problemer med at få besat praktikpladser

Hver tiende virksomhed svarer, at de inden for det seneste halve år i høj grad eller nogen grad har oplevet problemer med at få besat elev- eller lærepladser. Undersøgelsen viser ikke hvorvidt pladserne rent faktisk blev besat.

7% af virksomhederne har haft ubesatte pladser til elever eller lærlinge i første halvdel af 2015. Det svarer til, at én ud af 20 elev- og lærepladser (5%) er ubesatte.

Rekrutteringsproblemerne er størst i det vestlige Nordsjælland, hvor 20% af virksomhederne det seneste halve år har oplevet problemer med at få besat en elev- eller læreplads. Problemet fordeler sig ligeligt på virksomhedsstørrelse og inden for de forskellige brancher.

Rekrutteringsproblemerne kan synes paradoksale, når 3.000 unge i hovedstadsregionen samtidig søger efter en praktikplads. 

I HVILKEN GRAD HAR VIRKSOMHEDEN INDEN FOR DET SENESTE HALVE ÅR OPLEVET PROBLEMER MED AT FÅ BESAT ELEV- OG LÆRLINGEPLADSER?

Her vises et lagkagediagram med i hvilken grad virksomhederne har oplevet problemer med at få besat praktikpladser 


I HVILKEN GRAD HAR VIRKSOMHEDEN INDEN FOR DET SENESTE HALVE ÅR OPLEVET PROBLEMER MED AT FÅ BESAT ELEV- ELLER LÆRLINGEPLADSER?

Her vises et søjlediagram med i hvilken grad virksomheden indenfor det seneste halve år har oplevet problemer med praktikpladser
 

Om Vækstbarometeret

Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel med mere end 800 direktører for virksomheder i hovedstadsregionen. Vækstbarometeret stiller hvert år spørgsmål til panelet inden for emnerne forventninger til vækst, arbejdskraft, konjunkturer mm. 

Undersøgelsen er gennemført for Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i maj-juni 2015.

Læs mere om Vækstbarometret og find alle tal og statistikker fra barometret i efteråret 2015 på regionh.dk/vækstbarometer

Redaktør