Det forberedende område & udsatte unge

​Der blev i oktober 2017 indgået en bred politisk aftale om en ny forberedende grunduddannelse – også kaldet FGU. Uddannelsen består af tre spor, der på forskellig vis skal gøre de unge klar til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse eller ufaglært beskæftigelse på et kvalificeret grundlag.

Men hvem er de unge i målgruppen? Og hvordan skal vi med nye tiltag hjælpe dem videre? Det er vigtigt at koble forskning og praksiserfaringer for at forstå de unge – og hvordan vi hjælper dem bedst. Derfor har Den regionale ungeenhed samlet forskning, evalueringer, praksiserfaringer og tal på området for at give et godt afsæt for det fremadrettede arbejde med at hjælpe udsatte unge.