Målgruppen for den forberedende grunduddannelse

Der blev i oktober 2017 aftale om en reform af de forberedende tilbud, som er målrettet unge der ikke er i ordinære uddannelsesforløb eller beskæftigelse. Undervisningsministeriet har i den forbindelse beregnet, hvor mange unge, der skønnes at være i målgruppen for den forberedende grunduddannelse (FGU). 

​Grafik: Ugebladet A4

Hvor mange er i målgruppen

Reformen skal føre til, at der etableres en forberedende grunduddannelse (FGU) for unge i alderen 15-24 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, ikke er i gang med en ordinær fuldtidsuddannelse og ikke er i arbejde".*

FGU er et forløb, der samler en række af de eksisterende tilbud til et, som skal klargøre de unge, så de efterfølgende kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i varig beskæftigelse.

Undervisningsministeriet har beregnet andelen af unge, der skønnes at være i målgruppen for FGU'en. Nedenfor kan du se en opgørelse over andelen af unge i målgruppen for FGU:

  • Fordelt på kommuner i Region Hovedstaden sammenlignet med regionens gennemsnit
  • Fordelt på regioner sammenlignet med landsgennemsnittet
  • Fordelt på kommunetyper sammenlignet med landsgennemsnittet


Andelen af unge i målgruppen på kommunalt niveau i Region Hovedstanden


I Region Hovedstaden udgør målgruppen for den forberedende grunduddannelse (FGU) 6,2 % af de unge mellem 15 og 24 år. Andelen er imidlertid meget ulige fordelt mellem kommunerne. Andelen er med 4 % lavest i Gentofte. Også i andre Nordsjællandske kommuner som Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Hørsholm er andelen meget lav, ligesom den er lav på Frederiksberg og i Dragør. København, Furesø og Hillerød kommuner ligger en smule under regionens samlede gennemsnit. Den største andel af unge, som potentielt tilhører målgruppen, er bosat i Halsnæs kommune med 10,1 %. 


Andelen af unge i målgruppen på regionalt niveau i Danmark


Andelen af unge i målgruppen til den forberedende grunduddannelse (FGU) fordeler sig relativt jævnt på tværs af regionerne, når man ser bort fra Region Sjælland. Den laveste andel finder man i Region Midt med 6 % - kun 0,5 procentpoint under landsgennemsnittet på 6,5 %. Også i Region Hovedstaden (6,2 %) og Region Nordjylland (6,4 %) ligger andelen lige under landsgennemsnittet, mens Region Syddanmark ligger på niveau med landsgennemsnittet. Region Sjælland skiller sig ud fra de øvrige regioner med 8,2 % unge i målgruppen, hvilket er højere end landsgennemsnittet.                Andelen af unge i målgruppen fordelt på kommunetyper


Grafen beskriver andelen af unge i målgruppen fordelt mellem kommunetyper i Danmark. Den viser en ulige fordeling mellem kommunetyperne. Den største andel finder man i land- mellem- og yderkommunerne, som alle har en andel omkring eller lige under 7,5 %. Andelen af unge i målgruppen i bykommunerne er væsentligt lavere med 5,7 %.


Tilbage til toppen

Noter:

Kilde: Undervisningsministeriet

Ministeriets beregninger er også omtalt i ugebrevet a4. Via artiklen kan der tilgås et kort, som viser andelen for de danske kommuner. Du kan læse ugebrevet A4's artikel her. 

*Oplyst af Undervisningsministeriet: Beregningerne bygger på alle 15-24 årige med bopæl i Danmark den 1. oktober 2015. Målgruppen for FGU er her defineret, som personer i alderen 15-24 år, som ikke har en ungdomsuddannelse, ikke er i gang med en ordinær fuldtidsuddannelse, ikke er i arbejde, ikke er på førtidspension eller SU, og som har været i en dansk grundskole i en periode i 8.-10. klasse. Alle oplysninger er pr. 1. oktober 2015 på nær beskæftigelsesstatus, som er fra november 2014. Afrundet til nærmeste 10.

Redaktør