Udsatte unge i de forberedende tilbud i Region Hovedstaden

Tænketanken DEA har udarbejdet denne minianalyse om udsatte unge i Region Hovedstaden. Her beskrives de unges brug af de forberedende tilbud i perioden 2008 til 2013, samt hvordan de udsatte unge i samme periode har brugt disse tilbud i overgangen til uddannelse eller beskæftigelse.

Unge i forberedende tilbud

I forbindelse med at Tænketanken DEA i foråret 2017 udarbejdede en omfattende analyse af udsatte unges vej igennem forberedende tilbud til job og uddannelse, lavede de samtidig denne minianalyse på baggrund af et særudtræk på unge i Region Hovedstaden.

Analysen har særligt fokus på de 15-29 åriges forbrug af forberedende tilbud - hvad der kendetegner deltagerne på de enkelte forløb, og hvordan de udsatte unge benytter forberedende tilbud i overgangen efter uddannelse til at komme videre til uddannelse eller beskæftigelse. 

Analysen er tilgængelig via linket i højre side. Er du interesseret i at læse mere den samlede undersøgelse, som minianalysen udspringer fra, og som Den regionale ungeenhed også har bidraget til, kan du se mere her. 

Redaktør