Mentorskab (2017)

​"Mentorskab" er en inspirationsguide udarbejdet af Tænketanken DEA for Region Hovedstaden. Guiden sætter fokus på fastholdelse af unge i uddannelse gennem mentorskab og mentorforløb - og bygger på interviews med repræsentanter fra danske, tyske og hollandske mentorordninger samt desk research.

Mentorer har positiv indflydelse på fastholdelse

Guiden introducerer forskellige former for mentorordninger og fremhæver vigtige elementer i mentorskabet. Samtidig indeholder den også beretninger og fortællinger om mentorer og mentees til inspiration for uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Når lærlinge og elever får en mentor fastholdes de i højere grad i praktik og uddannelse. De udvikles både fagligt og socialt og får tildelt en mentor, som de kan sparre med i forhold til det konkrete arbejde, skolen eller privatlivet. Mentorer, der er forankret på arbejdspladsen, får desuden en øget arbejdsglæde og engagement, fordi de oplever at gøre en forskel for de unge.

Guiden beskriver ligeledes, hvordan mentorer er med til at gøre de unge arbejdsmarkedsrobuste, søge praktikpladser mv. Samtidig støtter mentorerne de unge i at navigere i uddannelsessystemet.


Mentorordninger er dårligt belyst

Baggrundsnotatet "Fastholdelse, udvikling & talentunderstøttelse via mentorer", som også er udarbejdet af Tænketanken DEA, kortlægger udvalgte undersøgelser og identificerer best-practice inden for feltet med særligt fokus på frivillige mentorordninger. Baggrundsnotatet påpeger, at betydningen af mentorordninger er dårligt belyst af forskningen, men fastslår at den eksisterende danske og internationale forskning på området viser, at mentorordninger har en positiv indflydelse på de unge - både i forhold til fastholdelse, uddannelsesafklaring og personlig udvikling.

Der findes mange typer af mentorordninger: Ung-til-ung mentorer, hvor ældre elever eller studerende er mentorer for elever/studerende eller for hele hold. Voksen-til-ung mentorer, hvor en erhvervsaktiv (erhvervs- eller virksomhedsmentor) eller en pensioneret ansat, støtter den unge. Den professionelle mentor, hvor en aflønnet ressourceperson, fx en socialpædagog eller en underviser støtter den unge. Og endelig gruppementoren, som vejleder en gruppe eller et netværk.


Erfaringer fra mentorordninger

Erfaringer fra tidligere mentorforløb viser, at det er vigtigt, at en voksen til-ung mentor ikke skal have direkte ledelsesansvar for den unge. Der er især positive erfaringer med ung-til- ung mentorer, men netop denne form for mentor-relation er ikke særlig udbredt i Danmark.

Imidlertid konkluderes det, at alle får en noget ud af at have en mentor, men det er vigtigt, at der fra start er opsat klare rammer for ordningen - og at mentorerne har modtaget en form for træning eller instruktion inden mentor-ordningen påbegyndes. 


Kilde:  Tænketanken DEA

Se hele Insprationsguide eller læs hele baggrundnotatet her


Redaktør