UPGRADE

​2 ud af 3 unge starter på en erhvervsuddannelse, efter de har deltaget i projektet UPGRADE, som er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Københavns VUC. På 7 eller 14 uger får de et både fagligt og personligt løft.


Ni kommuner i Region Hovedstaden har siden 2014 tilbudt unge et fagligt løft i dansk og matematik, så de kan leve op til 02-adgangskravet til erhvervsuddannelserne. Nye tal viser, at UPGRADE med sit fokus på korte intensive forløb har været den helt rigtige opskrift.

 Aktørerne bag UPGRADE  er begejstrede

"Det kan godt lade sig gøre at opkvalificere unge på blot syv uger" lyder det begejstret fra aktørerne bag UPGRADE. UPGRADE er et intensivt 7 eller 14 ugers fagligt opkvalificeringsforløb i dansk og matematik med fokus på brobygning til erhvervsuddannelse og udvikling af personlige kompetencer, der ruster deltagerne til at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. Erfaringerne fra de sidste to års projektforløb viser, at mellem 65-91 % af de 18-30 årige formår at knække koden i dansk og matematik.

"Jeg har lært at dividere" 

UPGRADE blev et vendepunkt for Camilla, hvis liv i årevis havde været fyldt af nederlag og afbrudte uddannelsesforløb. "Jeg forsøgte hele folkeskolen at lære at dividere - på UPGRADE har jeg lært det på to timer. De viste mig bare en metode, som jeg kunne forstå," forklarer Camilla. 

Rikke Nyegaard Olesen, der er sektionsleder for ungeteamet i Hillerød påpeger, at "der er masser af ressourcer i den her målgruppe, vi skal bare give dem det rigtige tilbud på det rigtige tidspunkt".  Koras følgeforskning tyder også på, at projektet har fat i noget helt centralt med dets blanding af fagnær/praksisnær undervisning, korte overskuelige forløb og udvikling af kursisternes personlige kompetencer.

"Målet skal være inden for rækkevidde"

Et vigtig succeskriterie er længden på forløbene. Natalia Sara Nielsen Frøhling, som er leder af Halsnæs uddannelses- og ungeenhed, forklarer det således: "Vores unge er trætte af, at ting tager tid og er uopnåelige, så vi skal huske, at målet skal være inden for rækkevidde." Netop derfor er Natalia så begejstret for projektet: "Det, UPGRADE kan, er netop at vise en progression tilstrækkeligt hurtigt til, at den unge bliver ved med at være motiveret for at færdiggøre det."

"Vi ser dem ikke igen"

Mange af de unge, som kommer i jobcentrene, har allerede været på adskillige uafsluttede uddannelsestilbud, fortæller Rikke og Natalia fra ungeenhederne i Hillerød og Halsnæs Kommune. "Men rigtig mange af de unge, som vi sender på et UPGRADE forløb, går videre i uddannelse. Så vi mener, at pengene er givet godt ud", fortsætter Rikke. Det seneste hold fra efteråret 2011, viser en flot gennemførelsesprocent på henholdsvis 88 % på Vestegnen HF & VUC, 65 % på VUC Lyngby og 85 % på HF & VUC Nordsjælland. Derudover er det muligt at se den samlede overgangsfrekvens for første hold kursister fra foråret 2015, hvor hele 67 % af dem efterfølgende er startet på en erhvervsuddannelse.

" Vi var ret skeptiske i starten"

"Vi var ret skeptiske, da projektet skulle starte op og tænkte, kan det virkelig lade sig gøre, at den her målgruppe kan bestå optagelsesprøven på 7 uger?", indrømmer Rikke fra Hillerøds ungeteam. "Men aktørerne bag UPGRADE har formået at bedrive god projektledelse og fået sat nogle gode og relevante parter sammen, som så faktisk har været i stand til at skabe noget nyt, og det har altså virket", fortsætter Rikke.

Fakta

  • Der er gennemført i alt 13 forløb med 260 unge.
  • Projektet er et samarbejde mellem otte jobcentre, Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsskoler og voksenuddannelsescentre i hovedstadsregionen.
  • UPGRADE er et intensivt 7 eller 14 ugers fagligt opkvalificeringsforløb med fokus på brobygning til erhvervsuddannelse og udvikling af personlige kompetencer, der ruster deltagerne til at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse.
  • Forløbene finder sted tre forskellige steder i regionen, hos VUC Lyngby, HF & VUC Nordsjælland samt Vestegnen HF & VUC.  Projektet startede i 2014 og afsluttes i slutningen af 2016.
  • Involverede kommuner: Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Frederikssund, Høje Tåstrup, Albertslund og Rødovre, Ballerup, Gladsaxe.


Kontakt til UPGRADE:

Projektleder:

Jeppe Lorenzen, KVUC - jelo@kvuc.dk

Kredskoordinatorer:

Nordsjælland: Lisbet Meede - lme@vucns.dk

Nord - Lyngby/Gladsaxe: Søren Kronholm - SORKRO@gladsaxe.dk

Vestegnen: Sabine Melms - sam@vucv.dk

Redaktør