Viden og værktøjer fra afsluttede indsatser

​Få inspiration og viden fra afsluttede uddannelsesindsatser i Region Hovedstaden.

Artikel: Forældrekampagnen har ramt et stort behov

Forældrekampagnen DITBARNSFREMTID er ved at være afsluttet. De afsluttende evalueringer viser, at den målrettede information om valg af uddannelse og fokus på erhvervsuddannelser er blevet positivt modtaget af forældrene og kan være med til at skabe en holdningsændring.

"Vi har fået mange positive tilkendegivelser fra forældre undervejs. Både forældre, der har ringet eller skrevet til os, og som har mødt os på uddannelsesevents. De fortæller, at de ser det som en vigtig opgave at rådgive deres børn, men at de mangler viden. Derfor har de været rigtig glade for at få materiale, som var målrettet dem", forklarer kampagnens projektleder Kira Gilling Hansen. Læs hele artiklen her.

Analyse: Unge uden job og uddannelse i Østdanmark (2014)

Region Hovedstaden udarbejdede i 2014 en analyse af, hvor mange unge, der er på midlertidig offentlig forsørgelse og deres uddannelsesbaggrund. Analysen viser, at 12,5 pct af alle unge er på offentlig forsørgelse og at halvdelen af disse ikke har en kompetencegivende uddannelse.

Analyse: Alle unge vil gerne have et godt liv (2013)

​Analysen identificerer 30.000 15-30-årige, som hverken er i uddannelse eller arbejde, og som heller ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Sammenlagt udgør de 8 % af alle regionens unge i aldersgruppen.

Læs analysen om at unge gerne vil have et godt liv her eller læs en sammenfatning af analysen her.

Artikel: Interesse for murerfaget i Nordsjælland

Over hele landet bliver murersvende en mangelvare inden for få år, og tilslutningen til mureruddannelsen er historisk lav. Fra 2007 til 2014 er der sket cirka en halvering af antallet af udlærte elever. I 2017 vil der være omkring 330 udlærte murersvende på nationalt plan, mens tallet skal være 600 om året for at matche afgangen.

Praktikpladssituationen for murerfager afspejler vores nationaløkonomi, forklarer uddannelsesleder Thomas Torup fra Erhvervsskolen Nordsjælland. "De sidste 5 år har det været sløvt og med mange halve hold. Men nu kan vi mærke, at der sker noget, og vi satser på at køre optag hver 10 uge,"fortæller Thomas Torup. I januar begyndte 24 elever på mureruddannelsen på Esnord, så Esnord mærker en større interesse for murerfaget, men understreger, at de har brug for flere elever for at kunne matche efterspørgslen på murerlærlinge. Læs hele artiklen her.

Artikel: Rollemodeller får folkeskoleelevers øjne op for erhvervsuddannelser

40 rollemodeller, der alle er i gang med en erhvervsuddannelse, har gennem de seneste tre måneder været rundt på 160 forskellige folkeskoler for at fortælle om deres hverdag og uddannelsesvalg. Det sker som en del af Erhvervsskolernes ElevOrganisations kampagne "Vejen til en erhvervsuddannelse".

Flere vil forstå, hvad erhvervsuddannelserne går ud på og se mulighederne i at uddanne sig som tømrer, kontorassistent, struktør eller automatiktekniker, hvis de møder elever, som allerede er i gang med uddannelserne. Det er idéen bag kampagnen ”Vejen til en erhvervsuddannelse”, som Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) står bag med midler fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Læs hele artiklen her.

Artikel: Talentpleje er lokomotiv for gastronomuddannelsen

At pleje talenter er ikke bare et plus for den enkelte elev – det er også med til at løfte niveauet og begejstringen på hele holdet. Sådan lyder det både på Erhvervsskolen Nordsjælland og Hotel- og Restaurantskolen, hvor kokketalenterne udfordres hele tiden.  
”Jeg kan godt lide at finde ind til den enkelte elevs talent og være med til at stimulere og udvikle det. Talentplejen er vigtig, fordi vi skal udfordre de særligt dygtige, men også fordi det højner hele klassens gastronomiske niveau og begejstring for faget. Vi bruger simpelthen talentplejen som et lokomotiv for hele uddannelsen.” Sådan siger kokkefaglærer Rune Kromann på Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød. Han er selv både uddannet kok, akademigastronom, chokolatier og pædagog og har stået for talentarbejdet på kokkeuddannelsen de seneste fem år.

Rapport: Mentorordninger på erhvervsuddannelser

Mange unge på erhvervsuddannelserne har ikke tilstrækkelige faglige, personlige og sociale kompetencer, og har brug for støtte til at gennemføre en uddannelse. Projektet udvikler, professionaliserer og afprøver fem forskellige mentorordninger rettet mod særligt udsatte elevgrupper på erhvervsuddannelserne.

Projekterne skal dokumentere, hvilke mentorordninger, der har effekt i forhold til at fastholde forskellige elevtyper. 

Læs projektrapporten her. 

Du kan downloade Vaerktoejskassen.zip med guides til mentor, vejleder, tovholder og ung til ung mentor.

Projektet er støttet af Region Hovedstaden og er forankret på TEC, og desuden deltager CPH West og SOSU C. Som partnere har CeFU og NCE deltaget i dele af projektet.

Analyse: Desk Research af Restgruppen

Læs Desk Research af restgruppen her.

Afklaring af målgruppens karakteristika samt effekten af forberedende uddannelsestilbud.

Indsats: Preventing Dropout

På baggrund af projekterne 'Preventing dropout' og 'Videnscenter om fastholdelse og frafald' kan du her få adgang til inspirationsmateriale og metoder, der kan støtte de unge til at gennemføre deres ungdomsuddannelse.

Begge projekter har haft fokus på at undersøge årsager til frafald og udvikle metoder til forebyggelse. Det er lærere, vejledere og ledere, der har udviklet de fleste produkter i tæt samarbejde med forskere. Materialerne er udviklet med det mål at give inspiration og konkrete idéer til, hvordan man kan arbejde med f.eks. klasserumskultur, sprogstøttende undervisning eller gruppevejledning. Begge projekter blev afsluttet i 2014.

Find materialerne her.

Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF) blev startet af seks gymnasier på den københavnske vestegn sammen med Tårnby Gymnasium og HF i 2009. Skolerne ønskede at indsamle viden om fastholdelse og selv være med til at producere ny viden i samarbejde med forskere fra Center for Ungdomsforskning.

I Preventing Dropout (2011-2014) blev samarbejdet udvidet til at omfatte 14 samarbejdspartnere fra Øresundsregionen. Målet med projektet var at etablere et samarbejde mellem ungdomsuddannelser, vejledere og forskere i Sverige og Danmark. Igen med fokus på at udvikle metoder og materialer til bedre fastholdelse.

Læs slutevalueringen her.

Deltagere i projekterne: UU-Center Syd, Tårnby Gymnasium & HF, CPH West, Kongsholm Gymnasium & HF, Rødovre Gymnasium, Høje Taastrup Gymnasium, Hvidovre Gymnasium & HF, Københavns Åbne Gymnasium, Malmø Stad Utbildningsförvaltning, FoU Malmø Utbildning, Norra Sorgenfri Gymnasieskola, Malmö Borgarskola, Nya Malmö Latin og Universitätsholmen.

Indsats: Young Skills

Young Skills blev igangsat på baggrund af, at mange elever på folkeskolens ældste klassetrin oplevede manglende viden om fremtidige uddannelses- og karrieremuligheder og dermed fravalgte erhvervsuddannelserne. Projektet har haft til formål at styrke de unges overgang fra folkeskole til erhvervsuddannelse, blandt andet ved at give støtte i løbet af deres uddannelsesforløb.

Målsætningen har været at flere unge skal tilvælge samt gennemføre en erhvervsuddannelse med afsæt i tre forskellige fokusområder:

  • Afklaring af uddannelsesvalg

  • Glidende overgang fra grundskole til erhvervsskole

  • Fastholdelse af de unge

Fem vestegnskommuner under Region Hovedstaden, fire erhvervsskoler og tre ungdommens uddannelsesvejledningscentrer deltog i det fornyligt afsluttede treårige projekt kaldet 'Young Skills - klædt på til en erhvervsuddannelse'. 

Slutevalueringen fra projektet Young Skills viser opsigtsvækkende resultater, når det kommer til at klæde unge på til erhvervsuddannelse.

Fra 2012-2015 har samarbejdet skabt flotte resultater. I de 5 Young Skills kommuner steg ansøgningsfrekvensen fra 14,1% til 17,5% i projektperioden. Modsat tallene på landsplan hvor søgningen faldt fra 19,6% til 18,5%.

Indsats: Gymnasiet tænkt forfra

Formålet med "Gymnasiet tænkt forfra" var at nytænke organiseringen og gennemførelsen af undervisningen radikalt, så elever og lærere oplever større motivation. Samtidig skal eleverne opnå nye og innovative kompetencer, der matcher behovet i dagens og fremtidens erhvervsliv.

Gymnasiet tænkt forfra er et nyligt afsluttet treårigt udviklingsprojekt i Region Hovedstaden.

Læs slutevalueringen her.

6 gymnasier - 140 elever - 30 lærer har fra elevernes studiestart i efteråret 2012 og til de blev studenter i sommeren 2015 tænkt gymnasiet forfra. Se en sammenfattende film om forløbet her.

De deltagende skoler var: CPH WEST (hhx), KNORD (hhx), Lyngby TEC (htx), Københavns Åbne Gymnasium (stx), Borupgaard Gymnasium (stx) og Espergærde Gymnasium og HF (HF). Sidstnævnte har kun været med de sidste to år da HF er toårigt og ikke treårigt som de andre uddannelsesretninger.

Indsats: Progression og overgang

Ørestad Gymnasium står sammen med 20 andre gymnasier og VUC-centre bag projektet, der skal skabe bedre overgang mellem ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Region Hovedstaden støtter projektet med 6,4 millioner kroner.

Formålet med projektet er, at flere unge går videre fra en ungdomsuddannelse til en videregående uddannelse. Projektet skal skabe større afklaring om, hvad det vil sige at læse på en videregående uddannelse, så flere unge gennemfører en videregående uddannelse på sigt. Projektet løber fra 2009-2013.

Ørestad Gymnasium og 20 andre gymnasier og VUC-centre i regionen står bag projektet i samarbejde med en række videregående uddannelser. 

Projektet afsluttedes med en konference d. 10. september 2013, men projektet lever videre i form af et samarbejde mellem ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden og de videregående uddannelser. Samarbejdets grundsten bliver en internetportal, hvor de videregående uddannelser kan udbyde brobygningsforløb. Portalen præsenteres foråret 2014.

Her kan du læse slutevalueringsrapporten og her kan du læse en artikel af Hanne Schilling og Lilli Bjerregaard-Pedersen, der deltog i projektet "Progression og overgang".

Analyse: Førsteårsstuderendes karrierebevidsthed

Det regionalt støttede projekt Viden i udvikling har lavet en måling af førsteårsstuderende karrierebevidsthed. Målingen viser at både hjerne og hjerte er med i uddannelsesvalget og at de studerende i høj grad er arbejdsmarkedsorienterede. 

I den for nyligt offentliggjorte baseline for Viden i Udvikling blev der bl.a. lavet en måling af førsteårsstuderende karrierebevidsthed. Målingen skal bruges til projektets effektevaluering, men interessant og aktuelt er, at de unge førsteårsstuderende modsiger den myte, der er om danske unges valg af videregående uddannelse: at det er lysten, der driver uddannelsesvalget.

Læs hele målingen udarbejdet af Damvad her.

Respondenterne har givet udtryk for, at både hjerne og hjerte er inde over uddannelsesvalget. Dette er en tendens, som længe har været set i studievejledningen, hvor uddannelsesmål og karrieremuligheder er efterspurgt viden i en helt anden grad, end for bare 5 år siden.

Læs mere om målingen her.

Viden i udvikling arbejder med at gøre studerende på Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet mere karrierebevidste. Det sker blandt andet gennem et tæt samarbejde med erhvervslivet, hvor de studerende fx kan skabe innovative løsninger på udfordringer, som regionens små og mellemstore virksomheder står med.

Indsats: Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Et uddannelsesinitiativ med den ambition, at mange flere borgere i Region Hovedstaden får en erhvervsuddannelse.

Med tiltaget imødekommer regionen den forventede stigning i ledighed blandt ufaglærte og den fremtidige mangel på faglært arbejdskraft. I projektet deltager CPH WEST, Erhvervsskolen Nordsjælland, SOPU København & Nordsjælland, KVUC samt HF & VUC Nordsjælland og det er støttet af udviklingsmidler fra Region Hovedstaden og EU's Socialfond. Projektet arbejder for at løfte arbejdsstyrkens kompetencer til et niveau der stemmer overens med virksomhedernes og samfundets behov ved hjælp af grunduddannelse for voksne (GVU).

Du kan læse mere om projektet på projektets hjemmeside uffa.dk og se film om projektet på you tube. Er du interesseret i at høre mere om projekt 'Fra ufaglært til faglært på rekordtid', så kontakt Projektleder Anders G. Wittenborg

Redaktør