Kommuner der allerede opfylder 25 procent målsætningen på EUD-tilgang

​I år 2020 er der en politisk målsætning om at 25% af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen. Grafikken viser antallet af kommuner i Region Hovedstaden, der er godt på vej til at opfylde målsætningen, sammenlignet med de forrige seks år. 

Kun Bornholm er nået i mål i 2017
Kun Bornholm opfylder i 2017 allerede Regeringens målsætning om, at 25% af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. Kun i 2011 var dette tal højere i forhold til de seneste syv år, hvor antallet var oppe på tre kommuner og talte, udover Bornholm, også Ishøj og Tårnby.  Det kan derfor være relevant at kigge på hvilke kommuner, som er tæt på målsætningen. 

Kommuner hvor tilmelding når over 20 %
Kigger vi på udviklingen ses i 2011 til 2012 et markant fald fra 12 til 5 kommuner, der har over 20 % tilslutning til EUD. Fra 2012 til 2016 er mønsteret nogenlunde stabilt, dog med et udsving i 2015, hvor næsten 1/3 af kommunerne har minimum 20 % tilslutning.

I 2017 kan vi igen se en lille stigning fra 5 til 7 kommuner, da ca. hver fjerde kommune er godt på vej til at opfylde Regeringens målsætning. De samlede tilmeldingstal for 2017 i Region Hovedstaden viser dog, at mange af de resterende kommuner er langt fra at opfylde den politiske målsætning. Læse mere om udviklen her.


Kilde: Fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne (FTU). Data kan hentes via Undervisningsministeriets databank.

Redaktør