Regionsopdelt fra 2007-2015

Her ses andelen af unge efter 9. og 10. klasse samlet set, som ikke opfylder karakterkravet på 02. Grafen viser regionsgennemsnittet for de fem regioner fra 2007-2015.

Her skal antal være:


Redaktør