Kommunal udvikling for 9. og 10. klasse

Graferne nedenfor viser, hvor stor en andel , der ikke opfylder de nye adgangskrav på 02 i dansk og matematik i de enkelte kommuner i Region Hovedstaden. Grafen er illustreret over en tiårig periode med nedslag hver andet år. Desuden er den opdelt på 9. og 10. klasse, så man kan se forskellen på gruppens størrelse på de to klassetrin.
Af graferne ses at andelen, der ikke opfylder karakterkravet varierer meget fra kommune til kommune. I nogle kommuner er der få procent, i andre er det over 20 procent af en årgang, som ikke opfylder de nye adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Ens for alle kommunerne er forskellen mellem 9. og 10. klassetrin - andelen der ikke opfylder adgangskravet er generelt noget mindre for 9. end for 10. klasseselever. Dette mønster ses i størstedelen af de 29 kommuner over de sidste fem år.

​Dataforklaring: Graferne er kommuneopdelt for Region Hovedstaden og viser andelen af elever, der efter 9. og 10. klasse, ikke opfylder de nuværende adgangskrav til erhvervsuddannelserne fra 2007-2015. Tallet indbefatter tre grupper af elever: 1) Ingen prøve 2) mangler en eller flere prøver 3) under 2 i snit af dansk og matematik.
Eleverne fordeles på deres bopælskommune i tiden omkring deres dimition, findes elev ikke i året omkring deres dimition i den danske befolkning, sættes bopæl til uoplyst. 
Kilde: særudtræk fra Danmarks Statistik, okt. 2016
Redaktør