Kommunal udvikling i forhold til regionsgennemsnittet

De kommunale søjlediagrammer viser andelen, der ikke opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne efter folkeskolen. Graferne viser den kommunale udvikling fra 2007-2015 og den grå baggrund illustrerer det pågældende års gennemsnit for Region Hovedstaden. Grafen er opgjort for 9. og 10. klasse samlet.

Af graferne ses at andelen, der ikke opfylder karakterkravet varierer meget fra kommune til kommune. I nogle kommuner er der få procent, i andre er det over 20 procent af en årgang, som ikke opfylder de nye adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Siden 2007 har regionsgennemsnittet ligget på omkring 10-11%.


Kilde: særudtræk fra Danmarks Statistik, okt. 2016
​ 

Redaktør