Tilmeldingstal på regionalt niveau for 2011-2017

I år 2020 er der en politisk målsætning om, at 25% af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. Her ses fordelingen mellem tilmeldingen til henholdsvis erhvervs-, gymnasiale1 og øvrige uddannelser2 på baggrund af førsteprioritetstilmeldingstallene fra marts det pågældende år. Grafikken viser uddannelsesadfærden fra 2011-2017 i de fem regioner.


I Region Hovedstaden ses et lille fald i andelen af unge, der har tilmeldt sig EUD og øvrige uddannelser, og en tilsvarende stigning i tilmeldinger til de gymnasiale uddannelser. Regionen er ganske langt fra at have opfyldt målsætningen om at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge en EUD.        
         

I Region Sjælland ses et lille fald i andelen af unge, der har tilmeldt sig EUD og en tilsvarende stigning i tilmeldinger til de gymnasiale uddannelser. Regionen opfylder derfor endnu ikke målsætningen om at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge en EUD.  I Region Syddanmark ses et fald i andelen af unge, der har tilmeldt sig EUD og en tilsvarende stigning i tilmeldinger til de gymnasiale uddannelser. Regionen opfylder derfor endnu ikke målsætningen om at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge en EUD.  


I Region Midtjylland ses et fald i andelen af unge, der har tilmeldt sig EUD og en tilsvarende stigning i tilmeldinger til de gymnasiale uddannelser. Regionen opfylder derfor endnu ikke målsætningen om at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge en EUD.


I Region Nordjylland ses det største fald i andelen af unge, der har tilmeldt sig EUD på 3,7 procentpoint. Hertil har man oplevet en tilsvarende stigning i tilmeldinger til de gymnasiale uddannelser. Regionen opfylder i 2011, som de eneste i perioden, målsætningen om at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge en EUD, men har ikke gjort det siden. Region Nordjylland er med 22,3 % dog den region, hvor flest unge i 2017 har tilmeldt sig en EUD.

Kilde: Fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne (FTU). Data kan hentes via Undervisningsministeriets datavarehus.

Note 1: "Gymnasiale uddannelser" dækker både over de almene og erhvervsfaglige gymnasiale uddannelser. Det vil sige Stx, Hhx, Htx, Hf og studenterkursus.

Note 2: 'Øvrige' dækker over STU, EGU, produktionsskole, ungdomsskole, VUC og elever der ikke går direkte i uddannelse. Fra 2015 indgår også kombineret ungdomsuddannelse.


Redaktør