Tilmeldingstal på kommunalt niveau for 2011-2017

I år 2020 er der en politisk målsætning om, at 25% af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. Her ses fordelingen mellem tilmeldingen til henholdsvis erhvervs-, gymnasiale1 og øvrige uddannelser2 på baggrund af tallet for førsteprioritetstilmeldinger fra marts det pågældende år. Grafikken viser uddannelsesadfærden de sidste 7 år i Region Hovedstaden.

Kommuneoversigt (klik på link for at gå til pågældende kommune): 

AlbertslundAllerødBallerupBornholmBrøndbyDragørEgedalFredensborgFrederiksbergFrederikssundFuresøGentofteGladsaxeGlostrupGribskovHalsnæsHelsingørHerlevHillerødHvidovreHøje-TaastrupHørsholmIshøjKøbenhavnLyngby-TaarbækRudersdalRødovreTårnbyVallensbæk.  
I Region Hovedstaden ses et lille fald i andelen af unge, der har tilmeldt sig EUD og øvrige uddannelser - og en tilsvarende stigning i tilmeldinger til de gymnasiale uddannelser. Regionen er ganske langt fra at have opfyldt målsætningen om, at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge en EUD direkte efter 9. eller 10. klasse.   
I Albertslund er andelen af unge, som vælger EUD relativt stabil omkring 20 % i perioden fra 2011 til 2017, mens andelen som vælger en gymnasial uddannelse er faldet fra 76,9 % til 69,1 %. Andelen af unge i andre aktiviteter er steget betydeligt. Albertslund kommune opfylder i 2017 derfor ikke Regeringens målsætning om, at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge EUD, men er på vej.   
Tilbage til toppen
Andelen af unge i Allerød, der vælger en gymnasial uddannelse, ligger relativt stabilt og højt i hele perioden fra 2011 til 2017. Bemærk at den laveste andel er i 2016 med 82,9 %, og den næsthøjeste året forud med 89 % - der er således ingen klar udviklingstendens, blot udsving. Andelen af unge, der vælger EUD ligger på samme måde stabilt, men lavt i hele perioden. De højeste andele finder man i 2011 og 2016, hvor andelen var henholdsvis 10,1 % og 11,8 %. Allerød opfylder således ikke Regeringens målsætning om, at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge EUD.
I Ballerup kommune ses et svagt fald fra 17 % til 14,4 % i andelen af unge, der vælger EUD og en stigning fra 68,7 % til 76,9 % i andelen, som vælger en gymnasial uddannelse. Der er også et fald i andelen i øvrige aktiviteter. Ballerup kommune opfylder ikke Regeringens målsætning om, at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge EUD.
Tilbage til toppenPå Bornholm er andelen af unge, der vælger en EUD højere end i resten af Region Hovedstaden. Andelen er relativt stabil omkring 25 % fra 2011 til 2015, men ser ud til at stige en anelse herefter. Andelen af unge, der vælger en gymnasial uddannelse er tilsvarende lavere end resten af regionen. Modsvarende stigningen i EUD ses et fald i unge der vælger en gymnasial uddannelse i 2016 og 2017. Den højeste andel ses i 2014, hvor lidt over 70 % valgte en gymnasial uddannelse. Bornholm har i hele perioden, med undtagelse af 2014, opfyldt målsætningen om, at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge EUD. 
I Brøndby ses næsten en halvering af andelen af unge, der vælger en EUD i perioden fra 2011 til 2017. I 2011 var andelen der valgte en EUD 23,4 %, mens det efter en jævnt faldende tendens, bortset fra en lille stigning i 2016, faldt til det hidtidige lavpunkt på 12,7 % i 2017.  Andelen som vælger en gymnasial uddannelse er (bortset fra fald fra 2015 til 2016) steget jævnt i perioden fra 69,6 % i 2011 til 80,1 % i 2017.  Brøndby kommune opfylder således i 2017 ikke Regeringens målsætning om, at 25 % af en ungdomsårgang skal vælge EUD.  
Tilbage til toppenAndelen af unge i Dragør som vælger en erhvervsuddannelse, svinger omkring et gennemsnit på 11,5 % i perioden fra 2011 til 2017, med toppunktet på 16,6 % i 2015 og det laveste punkt med 8,4 % i 2013. Andelen som vælger en gymnasial uddannelse svinger omkring et gennemsnit på godt 84 % med laveste andel på knap 80 % i 2015 og højeste andel på 88,3 % i 2017. Andelen af unge, der tager en STU eller er i øvrige aktiviteter viser en svagt faldende tendens fra toppunktet i 2012 på 6,7 % til 2,3 % i 2017. Dragør Kommune opfylder ikke Regeringens målsætning om, at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge EUD.
Andelen af unge, der vælger en EUD i Egedal kommune svinger i perioden fra 2012 til 2017 omkring et gennemsnit på ca. 15 %, og andelen der vælger en gymnasial uddannelse svinger tilsvarende omkring 78 - 79 % de fleste af årene. 2011 skiller sig ud ved at 24 % af de unge dette år valgte en EUD og knap 71 % en gymnasial uddannelse. 2011 er således det eneste år i perioden, hvor Egedal er tæt på Regeringens målsætning om, at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge EUD.
Tilbage til toppenI Fredensborg kommune falder andelen af unge, som vælger EUD fra 14,7 % i 2011 til 11,5 % i 2017. Derimod stiger andelen, som vælger en gymnasial uddannelse fra 78,8 % i 2011 til 83,6 % i 2017. Fredensborg kommune har ikke opfyldt Regeringens målsætning om, at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge EUD på noget tidspunkt i perioden. 
I Frederiksberg kommune ligger andelen af unge, der vælger en EUD i hele perioden fra 2011 til 2017 under 10 %. Andelen af unge, der vælger en gymnasial uddannelse stiger fra 83,4 % i 2011 til 89,3 % i 2017. Stigningen modsvares i et svagt fald i andelen der tager en EUD, en STU eller er i andre aktiviteter. Frederiksberg har i perioden ikke på noget tidspunkt opfyldt Regeringens målsætning om, at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge EUD.
Tilbage til toppenAndelen af unge, der vælger en gymnasial uddannelse i Frederikssund kommune svinger i perioden fra 2011 til 2016 omkring et gennemsnit på ca. 70 % for derefter at falde til 66,5 % i 2017. Andelen af unge, der vælger en EUD svinger i samme periode omkring 20 %, men stiger så i 2017 til 23,5 % i 2017. Dette modsvarer sammen med en mindre stigning i andelen af unge, som påbegynder øvrige aktiviteter, faldet af unge der vælger gymnasiet. Frederikssund opfylder altså ikke Regeringens målsætning om, at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge EUD, men er på vej.
Andelen af unge, der vælger gymnasiet ligger højt i Furesø kommune. I perioden fra 2011 til 2017 svinger andelen omkring et gennemsnit på ca. 86 %. Andelen der vælger en EUD i kommunen ligger i perioden tilsvarende lavt og relativt stabilt omkring et gennemsnit på lige under 10 %. Furesø kommune opfylder således ikke Regeringens målsætning om, at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge EUD.
Tilbage til toppenMed en gennemsnitlig andel af unge der vælger en gymnasial uddannelse på 93 % i hele perioden fra 2011 til 2017, er Gentofte den kommune i Region Hovedstaden hvor flest unge vælger en gymnasial uddannelse. Andelen af unge, der vælger en EUD ligger tilsvarende lavt på under 5 % i hele perioden, med toppunktet på 4,2 % i 2017. Gentofte er således langt fra at opfylde Regeringens målsætning om, at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge EUD.
I Gladsaxe kommune svinger andelen af unge der vælger en gymnasial uddannelse, omkring et gennemsnit på godt 79 % i perioden fra 2011 til 2017. Andelen af unge, der vælger en EUD viser en svagt faldende tilgang fra 16,6 % i 2011 til 11 % i 2017. Dette modsvares af en lille stigning i andelen af unge, der påbegynder øvrige aktiviteter. Gladsaxe kommune opfylder således ikke Regeringens målsætning om, at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge EUD.
Tilbage til toppenI Glostrup kommune har andelen af unge, som vælger EUD ligget over eller tæt på 20 % i perioden fra 2011 til 2015, men er sidenhen næsten halveret til 12,6 %. Andelen af unge, som har valgt en gymnasial uddannelse har tilsvarende været relativt stabil omkring 71 % i samme periode, men mellem 2015 og 2016 ses en stigning på 6,4 procentpoint. Glostrup kommune har således i perioden fra 2011 til 2015 været tæt på at opfylde Regeringens målsætning om, at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge EUD, men er i dag forholdsvis langt fra at gøre det.
Andelen af unge, der vælger en gymnasial uddannelse i Gribskov kommune svinger i perioden fra 2011 til 2017 omkring et gennemsnit på 69,5 %. Tilsvarende svinger andelen af unge, der vælger en EUD lige omkring 20 %. Andelen er imidlertid faldet med 6,9 procentpoint til 16,2 % i 2017, mens andelen som vælger en gymnasial uddannelse er steget med 5,5 procentpoint til 73 %. Gribskov opfylder således ikke Regeringens målsætning, men har i perioder været tæt på.  
Tilbage til toppenAndelen af unge, der vælger en gymnasial uddannelse i Halsnæs kommune svinger i perioden fra 2011 til 2017 omkring et gennemsnit på knap 68,5 %, hvilket er en af de laveste andele i regionen. Andelen af unge, der vælger en EUD ligger stabilt over 20 % bortset fra i 2012, hvor den lå 1,1 procentpoint lavere. Fra 2014 til 2017 ses desuden et fald i andelen, der er i gang med STU eller andre aktiviteter. Halsnæs kommune opfylder således ikke Regeringens målsætning, men ligger i 2017 2,5 procentpoint fra.
I Helsingør kommune ses mellem 2011 og 2012 en stigning på 8,1 procentpoint i andelen af unge, der vælger en gymnasial uddannelse, og et tilsvarende fald på 7,4 procentpoint i andelen der vælger en EUD. Herefter, i årene fra 2012 til 2017, har andelen der vælger en gymnasial uddannelse ligget relativt stabilt lige under 80 %, mens der ses en svagt faldende andel, der vælger en EUD. Helsingør kommune opfylder således ikke Regeringens målsætning om, at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge EUD.
Tilbage til toppenI Herlev kommune er andelen der vælger en gymnasial uddannelse overordnet set relativt stabil i perioden fra 2011 til 2017, men med udsving mellem de enkelte år. Andelen der vælger en EUD er derimod faldet med 6 procentpoint fra 2011 til 2017, fra 21,8 til 15,8 %. Andelen som er i STU eller anden aktivitet har været stigende det meste af perioden. Herlev kommune opfylder således ikke Regeringens målsætning om, at mindst 25 % af en ungdomsårgang vælger EUD, men var ved periodens start tæt på.
Andelen af unge, der vælger en gymnasial uddannelse i Hillerød svinger i perioden fra 2011 til 2017 omkring et gennemsnit på 79,4 %. Andelen der vælger en EUD svinger i den samme periode omkring et gennemsnit på 12,4 %, og andelen der tager en STU eller er i anden aktivitet svinger omkring et gennemsnit på 8,2 %. Hillerød kommune opfylder således ikke Regeringens målsætning om, at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge EUD.
Tilbage til toppenI Hvidovre kommune er andelen af unge, der vælger en EUD faldet fra 21 % i 2011 til 16,7 % i 2017. Andelen af unge, der vælger en gymnasial uddannelse er i samme periode steget fra 67,1 % til 75 %. Hvidovre har i perioder været godt på vej til at opfylde Regeringens målsætning, men er i 2017 et stykke fra. 
I Høje-Taastrup kommune ses i perioden fra 2011 til 2017 en svagt stigende tendens i andelen af unge, der vælger en gymnasial uddannelse, så der i 2017 var en andel på 72,1 % der valgte en gymnasial uddannelse mod 69,2 % i 2011. Stigningen modsvares af et fald i andelen af unge, der er i gang med en STU eller anden aktivitet. Andelen af unge, der vælger en EUD svinger i hele perioden omkring et relativt stabilt gennemsnit på 20 %. Høje-Taastrup kommune har i perioder således været tæt på at opfylde Regeringens målsætning, men gør det ikke endnu.
Tilbage til toppenHørsholm kommune er med en gennemsnitlig andel på 91,9 % blandt de kommuner i Region Hovedstaden, hvor flest unge vælger en gymnasial uddannelse. Andelen er relativt stabil i hele perioden, ligesom andelen af unge, der vælger en EUD ligger lavt på et gennemsnit omkring 5 %. Hørsholm kommune opfylder således ikke Regeringens målsætning om, at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge EUD. 
I Ishøj kommune er der i perioden fra 2011 til 2017 store udsving i andelen af unge, som vælger en EUD eller en gymnasial uddannelse. Både 2015 og 2017 er kommunen tæt på, og opfyldte i 2011 faktisk Regeringens målsætning om 25 %. Dette var imidlertid ikke tilfældet i 2012, 2013, 2014 og 2016, hvor kommunen var et stykke fra. Andelen af unge der valgte en gymnasial uddannelse var lavest i 2011 med 65,1 %, og nåede med 80 % sit højeste punkt i perioden i 2013. Siden har der været en faldende tendens til 69,3 % i 2017.
Tilbage til toppenAndelen af unge, der vælger en gymnasial uddannelse har i Københavns kommune været jævnt stigende fra 75 % i 2011 til 80,3 % i 2017. Tilsvarende ses et fald i andelen af unge, der vælger en EUD - fra 15 % i 2011 til 12,6 % i 2017. Der ses også et lille fald i andelen af unge, der tager en STU eller er i anden aktivitet. Københavns Kommune opfylder således ikke Regeringens målsætning om, at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge EUD.
Andelen af unge, der vælger en gymnasial uddannelse er svagt stigende i Lyngby-Taarbæk kommune. Andelen stiger fra 85,3 % i 2011 til 88,8 % i 2017. Tilsvarende er den andel af unge, der vælger EUD, svagt faldende fra 8,6 % i 2011 til 6,2 % i 2017. Lyngby-Taarbæk kommune opfylder således ikke Regeringens målsætning på noget tidspunkt i perioden.
Tilbage til toppenDer er i perioden fra 2011 til 2017 en svagt stigende tendens i andelen af unge, der vælger en gymnasial uddannelse i Rudersdal kommune, hvor periodens gennemsnit ligger på knap 91 %. Andelen der vælger en EUD er tilsvarende svagt faldende omkring et gennemsnit på 5 %. Andelen der vælger en EUD er dermed en af de laveste i Region Hovedstaden, og kommunen opfylder således ikke Regeringens 25 % målsætning.
Andelen af unge, der vælger en gymnasial uddannelse i Rødovre kommune svinger relativt stabilt omkring et gennemsnit på ca. 72 % i hele perioden fra 2012 til 2017, men er i 2011 med 67,3 % en anelse lavere. Der er relativt store udsving i andelen, der vælger en EUD i hele perioden fra 2011 til 2017, men der ses ikke en tydelig tendens til at andelen vil afvige varigt fra gennemsnittet på knap 20 %. Rødovre kommune opfylder således endnu ikke Regeringens målsætning om at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge EUD, men er i 2011, 2015 og 2016 tæt på.
Tilbage til toppenDer er store udsving i andelen af unge, der i perioden fra 2011 til 2017 vælger en gymnasial uddannelse i Tårnby kommune med et gennemsnitlig på knap 73 %. Der er tilsvarende store udsving i andelen af unge, der vælger en EUD. Den højeste andel i kommunen ses i 2011, hvor 26,4 % af de unge valgte en EUD, og man dermed opfyldte Regeringens målsætning. Andelen er dog faldet, og Tårnby kommune opfylder således ikke længere målsætningen, men er 2017 tæt på hvor 23,1 % valgte en EUD.
I Vallensbæk kommune ses en svagt stigende tendens i andelen af unge, der vælger en gymnasial uddannelse fra 74,2 % i 2011 til 80,7 % i 2017. På samme måde viser andelen af unge, der vælger en EUD en svagt faldende tendens i perioden, selv om 2017 med en andel på 13,9 % ikke ligger langt fra periodens gennemsnit på 13,3 %. I perioden ses også en faldende tendens og en halvering i andelen af unge, der går på STU eller er i anden aktivitet. Vallensbæk kommune opfylder på intet tidspunkt i perioden Regeringens målsætning om, at mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge EUD.

Tilbage til toppen

Noter:

Note 1: "Gymnasiale uddannelser" dækker både over de almene og erhvervsfaglige gymnasiale uddannelser. Det vil sige Stx, Hhx, Htx, Hf og studenterkursus.

Note 2: 'Øvrige' dækker over særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) dvs. erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU) og ungdomsuddannelser for unge med særlige behov samt kombineret ungdomsuddannelse (siden 2015). Desuden dækker 'Øvrige' over unge der er indskrevet på produktionsskole, ungdomsskole, VUC samt elever, der ikke går direkte i uddannelse (fx beskæftigelse eller udlandsophold). 

Kilde: STIL, datavarehuset (2011 til 2016) og notat "9. og 10. klasseelevers tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 10. klasse mv.", STIL marts 2017.
Redaktør