Tilmeldingstal på ungdomsuddannelserne

Hvor går de unge hen efter grundskolen? På baggrund af deres førsteprioritetstilmeldinger fra marts det pågældende år, kan det ses, hvor de unge søger hen efter 9. og 10. klasse.  
På de enkelte sider, findes der både tal og grafikker på regionsniveau og kommuneniveau. Det er herunder muligt at se fordelingen mellem søgningen til henholdsvis erhvervs- og gymnasiale uddannelser over de sidste seks år.