Introduktion til IPLS

​Interprofessionel læring og samarbejde handler om, at professioner mere systematisk lærer med, af og om hinanden på en mere forpligtende måde i samarbejdet med patienten/borgeren.

Hvad er IPLS?

IPLS er en forkortelse af Interprofessionel Læring og Samarbejde. Den korte definition på interprofessionel læring og samarbejde er: Når to eller flere faggrupper lærer med, af og om hinanden i et interagerende samarbejde med involvering af patienten/borgeren.

Hent Kort om Interprofessionel Læring og Samarbejde

Evaluering af interprofessionelt teamsamarbejde - Dansk version.pdf

Hvorfor IPLS?

I dag er det ikke nok at være en faglig dygtig sundhedsprofessionel. Sundhedsprofessionelle skal kunne indgå i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde med det formål, at patienten/borgeren oplever en sammenhængende indsats. Det skal de for at sikre optimal ressourceudnyttelse, høj sikkerhed og kvalitet af ydelserne i et sundhedsvæsen med høj forandringshastighed.

IPLS – internationalt samarbejde og kursustilbud

Region Hovedstaden har i samarbejde med Centre for Interprofessional Education, University of Toronto, Canada, udviklet et IPLS facilitator forløb. Forløbet er ikke kun et populært forløb i Region Hovedstaden og de øvrige danske regioner, men også på Færøerne og senest i Stockholm har de investeret i godt interprofessionelt samarbejde.

Læs mere om de forskellige IPLS kompetenceudviklingsforløb


Redaktør