BRO hitter

​Under et BRO-forløb fik en gruppe kursister fra Høje-Taastrup og Glostrup Hospital en på en gang banal og genial idé. De udviklede et skema, som nu er med til at sikre, at ældre medborgere føler sig trygge, når de udskrives til eget hjem. Samtidig er hverdagen blevet lettere for sundhedspersonale på tværs af sektorer.    

Hit-skemaet

Det såkaldte HIT-skema er en tjekliste til de social- og sundhedsassistenter, der tager imod, når en borger bliver udskrevet fra hospitalet. HIT-skemaet er enkel A4-side, som opremser de vigtigste ting, som medarbejderen skal sikre er i orden, når borgeren kommer hjem. På listen krydser man af, hvad der er sørget for, og hvad der mangler at blive gjort. ​

Hent HIT-skemaet 

Tryghed og mindre stress

Med HIT-skemaet i hånden kan medarbejderne nu sikre en god og ensartet service, uanset hvornår og fra hvilken afdeling en borger udskrives til eget hjem. HIT-skemaet skaber tryghed for borgerne og en mindre stresset arbejdsdag for sundhedspersonalet, fordi de får et langt bedre overblik. 

​Se film om HIT skemaet

 

​​
Færre fejl i overgange

HIT-skeamet er blevet modtaget med begejstring på kursisternes egne arbejdspladser. Kommunikationen mellem medarbejderne er blevet bedre. Der opstår færre fejl i overgange melklem sektorer, og de fejl der opstår, bliver nu hurtigere rettet til gavn for borgerne.

Ro til hjemmesygeplejersker

HIT-skemaet bruges primært af social- og sundhedsassistenter, men det gavner flere faggruppers arbejde og hverdag positivt.  Hjemmesygeplejersker, der normalt kontaktes ved f.eks. fejl med medicin,  oplever, at de nu får færre henvendelser. De får dermed mere ro og tid til at tage sig af andre kerneopgaver,

Input fra borgere

For de kursister, som udviklede HIT-skemaet, var det vigtigt, at det skulle være overskueligt og nemt og enkelt at arbejde med. For at nå frem den helt rigtige balance mellem form og indhold fik de mulighed for at sparre med ældre medborgere. De kunne fortælle, hvad der virkelig gør en forskel, når man udskrives til eget hjem.

Fælles indsats

Arbejdet med HIT-skemaet på BRO-forløbet har givet deltagerne en større forståelse for, hvorfor et godt samarbejdet mellem kommune og hospital er vigtigt. Og at der skal en fælles, faglig indsats til for at hjælpe borgeren bedst muligt. På baggrund af HIT-skemaet er der udarbejdet  en plakat med ti gode råd, når en borger udskrives til eget hjem. ​

Mere information​

Hent rapporten bag HIT-skemaet 

​​


Redaktør