BRO til psykiatrien

​Virksomhedsbesøg, film og fotosafari er blandt elementerne i det BRO-forløb, som skal medvirke sikre bedre overgange i psykiatrien i Bornholms Regionskommune.  BRO-forløbet bakkes op af topledere i alle sektorer.  Nu skal der gøres op med myter og fordomme. ​

Godt i gang

Efter en række BRO-forløb, der alle har haft ældre, somatiske patienter og borgere som omdrejningspunkt, er BRO Bornholm det første forløb, som har rod i psykiatrien. 30 deltagere har været igennem  undervisningsmoduler og samarbejdsøvelser og har nu afleveret deres rapport med løsningsforslag, der skal øge kvaliteten for psykisk sårbare borgere på Bornholm.

Mange fagligheder

Indenfor psykiatrien skal mange forskellige aktører fra vidt forskellige områder kunne arbejde sammen på tværs af sektorer. Deltagerne på BRO Bornholm afspejler de udfordringer, der ligger i det tværsektorielle felt. De kommer bl.a. fra  Psykiatri- og Handicap, misbrugsteamet, hospitalet, kommunen, plejecentre og de  socialpsykiatriske bosteder.

Myter og forforståelser

Som et led i BRO-forløbet og som afsæt for læring fotograferede deltagerne hinandens arbejdspladser og fik på den måde lejlighed til at studere kollegaernes arbejdsgange og metoder. Undervejs kom nogle af de myter og forforståelser, som kan hindre et godt, tværgående samarbejde, op til overfladen. Og så var vejen banet for en frugtbar diskussion om udfordringer i relationerne.

Vigtigt overblik

Blandt deltagerne BRO-forløbet på Bornholm var der et udtalt behov for at kende til de tilbud, der findes til psykisk sårbare på øen. Ved at lave et kort – et visuelt billede af øens tilbud – fik deltagerne skabt et overblik og kunne samtidig se, hvor de selv og deres kollegaer befandt sig i forhold til hinanden. 

Opbakning fra ledelsen

På Bornholm har ledere fra alle sektorer involveret sig i planlægningen, og det har været en stor fordel. Lederne har identificeret, hvilke faggrupper​, der skulle deltage i forløbet og de har engageret sig i, hvilke metoder, der er relevant at tage i anvendelse, når det drejer sig om at skabe gode forløb for psykisk sårbare borgere.

Brugere i BRO

Netop borgernes egne erfaringer er vigtige elementer i et BRO-forløb. Med hjælp fra ledere og  brugerråd blev der skabt kontakt til borgere med psykisk sårbarhed, som kunne fortælle om deres møde - på godt og ondt - med de sundhedsprofessionelle. Beretningerne gjorde dybt indtryk på deltagerne, som fik stof til eftertanke og samtaler med hjem til lederne på deres egne arbejdspladser.​ 

Se film om BRO til psykiatrien

​​

    ​​

Redaktør