Introduktion til BRO

​BRO er en forkortelse for Brugerinddragelse, Relationelle kompetencer og Overgange. BRO er  kompetenceudvikling, som går på tværs af sektorer. Sundhedspersonale fra både hospitaler og kommuner og den almene lægepraksis deltager i BRO-forløb. 

Et godt formål

Hensigten med BRO Kompetenceudvikling er at udvikle og forbedre samarbejdet på tværs af fagområder og sektorer i sundhedsvæsenet. BRO sætter fokus på dig som sundhedsprofessionel  og på din rolle i det samarbejde, der skal sikre endnu bedre kvalitet og større sammenhæng i behandlings-, pleje og omsorgsforløb til gavn for patienter og borgere

Sådan er BRO bygget

Vi sparker et BRO-forløb i gang med et kick-off-møde, hvor deltagerne får et indblik i deres egen rolle og læring før, under og efter forløbet.  Og vi forbereder kursisterne på, hvordan de bringer deres  viden og kompetencer i spil, når de er tilbage på arbejdspladsen. ​

Læs mere i folderen om BRO

Tre moduler

Selve BRO-forløbet er inddelt i tre undervisningsmoduler. De strækker sig over tre måneder og varer sammenlagt seks dage. På det sidste modul  præsenterer du og dit hold jeres ideer til forandringer og forbedringer i samarbejdet mellem sektorer. I mellem modulerne vil du og de andre deltagere arbejde med øvelser i et tværsektorielt samarbejde.

Efter BRO

Efter BRO-undervisningen bliver du og de andre kursister sat sammen i lokale netværksgrupper på tværs af sektorer. På den måde kan I også i fremtiden dele viden og erfaringer.

Film om BRO

Sygeplejersken Jannie Kiemer var en af deltagerne, da kompetenceudviklingsforløbet BRO i Nord løb af stab​len.  Mød Jannie og nogle af de andre kursister i filmen, som illustrerer hvordan et BRO-forløb kan sættes sammen. ​

Lederopgaver i BRO

Det er helt afgørende, at du som leder deltager aktivt i et BRO-forløb - både før, under og efter. Det gælder både i den indledende fase, når der er møder undervejs, og endelig når din medarbejders viden og kompetencer skal implementeres i din organisation. Når du sender en medarbejder på et BRO-forløb indgår du altså i et forpligtende samarbejde.

BRO udvikler sig 

Evalueringer af BRO viser at kompetenceudviklingsforløbet i det store og hele har de ønskede effekter. BRO virker, men kan fortsat udvikles og forbedres. Når vi arbejder med nye BRO-forløb, bygger vi således videre på de erfaringer, vi og deltagerne gør os. Men vi eksperimenterer også  for at udvikle og forbedre de enkelte BRO-forløb, så de passer til de krav, der stilles.

​ ​

Redaktør