Regional Temadag 2018: Byg BRO gennem dialog

​Temadag om kommunikation på tværs af sektorer.  Præsentation af forskningsresultater og konkrete projekter, hvor man har arbejdet med at styrke tværsektorielt samarbejde, kompetenceudvikling og sundhedsfaglig kommunikation mellem faggrupper og sektorer

​Center for HR afholder  i samarbejde med Tværsektoriel Forskningsenhed Regional temadag 4. okt. 2018 kl. 8.30 – 15.30. Dagen starter og slutter auditoriet på Frederiksberg hospital.

Regional temadag 2018 "Byg BRO gennem dialog" handler om kommunikation på tværs af sektorer.

På temadagen præsenteres forskningsresultater samt konkrete projekter, hvor man har arbejdet med at styrke tværsektorielt samarbejde, kompetenceudvikling og sundhedsfaglig kommunikation mellem faggrupper og sektorer.

Formålet er at give inspiration til, hvordan man i egen praksis kan styrke helhedssyn på patienternes forløb gennem opbygning af tværprofessionelle relationer, fælles læring, dialog og kommunikation.

Form

Temadagen foregår dels i auditoriet på Frederiksberg og Nordsjællands hospital og dels som bustur. På busturen aflægges studiebesøg til konkrete projekter, hvor man arbejder med at styrke det sundhedsfaglige samarbejde og kommunikation på tværs af afdelinger og sektorer.

Der vil være besøg på:

  • Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering - et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg hospital.
  • Center for Diabetes, Københavns Kommune.
  • Nordsjællands hospital (oplæg om tværsektoriel stuegang).

Endvidere er der faglige oplæg undervejs på busturen samt tid til at netværke. Plenumoplæg er ved Sverri Hammer, lektor på DTU samt Pelle Guldborg Hansen, adfærdsforsker og nudgingekspert.

Program

Målgruppe:

Ledere, planlæggere og sundhedsfaglige medarbejdere i almen praksis, kommuner og på hospitaler, som arbejder med at understøtte sammenhængende patientforløb.

Følgegruppens medlemmer opfordres til at videreformidle program og kursusbeskrivelse til relevante deltagere i egne netværk, herunder Samordningsudvalg i Planområderne.

Der er tilmeldingsfrist 12 september  2018 og tilmelding foregår via link, se nedenfor.

Ansatte på hospitaler og centre i Region Hovedstaden

Øvrige ansatte, herunder ledere og medarbejdere i kommuner

Der er plads til 70 deltagere og fordeling af pladser sker efter tilmeldingsfristen m.h.p. sikre deltagere fra alle planområder og forskellige faggrupper. Det betyder, at man ved tilmelding får besked om, at man står på venteliste. Umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb, får alle tilmeldte besked om, hvorvidt man har fået en plads.

 

 

 

Redaktør