Tabletter til Bornholm

​Et BRO-forløb på Bornholm satte skub i en ide om at lave korte film, som illustrerer forflytninger af patienter. Filmene ligger på en tablet og følger patienten gennem et indlæggelsesforløb og ud i hjemmet.

Undren ledte til nytænkning

Fysioterapeuterne på Bornholms Hospital undrede sig over, at nogle patienter med erhvervet hjerneskade, der havde været indlagt til genoptræning, blev genindlagt med lavere funktionsniveau, end de havde ved udskrivelsen. En nærmere analyse viste, at en af årsagerne var manglende udveksling af informationer mellem hospital og kommune.

Film som værktøj

For at sikre en stabil overlevering af informationer, når ældre patienter udskrives efter genoptræning, bliver f.eks. forflytninger nu filmet på en iPad, mens borgeren er indlagt. De korte film fungerer som et visuelt værktøj tilpasset den enkelte patient. Et værktøj som kan bruges af alle de fagpersoner, som har med patienten at gøre under og efter en indlæggelse.​

Idé på BRO

Ophavsmand til filmprojektet er Søren Dam Jacobsen, som er koordinerende fysioterapeut på Bornholms Hospital. Da han deltog i Region Hovedstadens BRO-forløb, fik han lejlighed til at arbejde videre med ideen, som nytænker en specifik del af kommunikationen mellem forskellige sektorer i sundhedssamarbejdet.

Direkte overlevering

I samarbejde med ledende terapeut i Ergo- og Fysioterapiafdelingen, Camilla Schmeltzer, har Søren Dam Jacobsen udviklet det pilotprojekt, som netop nu kører som forsøg i Bornholms Regionskommune. Projektet skal dokumentere, hvordan en direkte overlevering fra terapeuter og plejepersonale på hospitalet til døgnplejen kan være til stor gavn for patienterne.

Almindelige færdigheder trænes

Ved at bruge film i overleveringen bliver det nemmere for medarbejdere i døgnplejen, men også for patienterne selv at se, hvordan de - både under indlæggelse og efter udskrivelse -  kan inddrages og trænes i forbindelse med almindelige dagligdags færdigheder som f.eks. forflytninger, mobilisering, siddestillinger osv.

Nemmere arbejdsgange

I døgnplejen forventer medarbejderne, at de korte instruktionsfilm på en tablet  kan være med til at gøre nogle arbejdsgange nemmere.
- Skriftlige træningsprogrammer kan være svære at læse. Det vil være en stor hjælp for mine medarbejdere, at de kan se, hvordan borgeren bliver guidet, fortæller teamleder Lisbeth Borup. ​

 
Godt modtaget

- Vi møder kun begejstring, så vi dækker helt sikkert et behov hos medarbejderne derude, fortæller Søren Dam Jacobsen, som håber, at​ de korte film også kan bruges af ægtefæller eller familie, som kan se, hvordan de sikkert og bedst muligt hjælper patienten med at fastholde de træningsresultater som er opnår  under indlæggelsen. 


Redaktør