Om Ledersamarbejdsmodellen

​Samarbejde på tværs af sektorer har aldrig været vigtigere, og ledere har et særligt ansvar for at få det til at fungere. Men det kan være vanskeligt udføre og fastholde i praksis. En ny model skal styrke samarbejdet med udgangspunkt i konkrete "samarbejdsknaster".

Et højt specialiseret team

Et nyt team af højt specialiserede sygeplejersker samarbejder lige nu på tværs af tre kommuner (Ballerup, Herlev og Furesø) og Herlev Hospital. Teamet tilbyder pleje til ældre borgerne i hjemmet - en pleje der er mere specialiseret end den kommunale hjemmepleje. På den måde undgår man, at nogle borgerne bliver indlagt – igen. Lederne omkring teamet spiller en helt afgørende rolle.

Ledere i samarbejdsmodellen

Derfor indgår de ledere, der har personale i det højt specialiserede team, i en "Tværsektoriel Ledersamarbejdsmodel". Modellen er et forløb, hvor lederne får mulighed for sammen at løse konkrete "samarbejdsknaster" og skabe et fundament for samarbejdet. Herudover kan deltagelse også ruste den enkelte leder til at mestre tværsektorielle ledelsesopgaver i det hele taget.

Modellen virker

Ledersamarbejdsmodellen er en videreudvikling af en model, som fra 2011 til 2013 med stor succes blev afprøvet af Region Hovedstadens Psykiatri i samarbejde med Psykiatrisk Center Frederiksberg.
- Det er dokumenteret, at modellen virker i forhold til at løse konkrete udfordringer og skabe større kvalitet i samarbejdet mellem lederne, fortæller chefkonsulent Tina Fischer, som er ansvarlig for den tværsektorielle ledersamarbejdsmodel.

Positiv effekt holder

En evaluering af ledersamarbejdsmodellen viste, at andelen af de adspurgte, der synes, at samarbejdet mellem sektorerne fungerer godt, steg fra 39 til 65 procent, mens de mener, at udvekslingen af viden og informationer fungerer godt steg fra 33 til 58 procent. Og den positive effekt har vist sig at holde - også efter forløbet afslutning.

​Samler beslutningstagerne

- Baggrunden for de positive tal er ikke mindst, at forløbet samler de ledere, der har beslutningskraft i forhold til et aktuelt projekt. Det sparer tid og mindsker samtidig risikoen for misforståelser, siger Tina Fischer, som vurderer, at ledersamarbejdsmodellen kan være med til at reducere de samarbejdsknaster, som handler om forskellige beslutningsstrukturer, arbejdsgange og forestillinger om "de andre".

Fundament for lokal aktivitet

Tina Fischer understreger, at selv om ledersamarbejdsmodellen ikke er kompetenceudvikling for ledere i gængs forstand.
– Lederne bliver selvfølgelig klogere og generelt bedre til at mestre tværsektoriel ledelse, men det vigtigste er, at den konkrete lokale aktivitet de er involveret i, får et solidt fundament, siger Tina Fischer.

Redaktør