Om Regionale Temadage

Temadagen er et af flere initiativer, der understøtter de forløbsprogrammer, som Sundhedsstyrelsen sætter i værk. Temadagen er i dag en del af det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram og henvender sig til en meget bred skare af sundhedsprofessionelle fra alle tre sektorer.

Temadage er tilløbsstykker

Ofte er flere hundrede sundhedsprofessionelle med til den store kick-off begivenhed, som markerer starten på et nyt forløbsprogram. De regionale temadage giver mulighed for at få indsigt og møde kollegaer fra andre sektorer.

Mange målgrupper

De regionale temadage henvender sig til sundhedsprofessionelle, der er ansvarlige for at implementere indsatser i forbindelse med det aktuelle forløbsprogram. Og de er forskellige afhængige af hvilket forløbsprogram der er i fokus. Det drejer sig altså om en meget bred skare af målgrupper fra alle tre sektorer.

Fælles skolebænk

De regionale temadage udspringer af projektet Fælles Skolebænk, som var en del af Kronikerprogrammet. Projektet gav deltagerne mulighed for bl.a. at dele deres viden i mødet med andre fagfolk og kolleger fra hospital, kommune og praksissektor. ​ Fælles Skolebænk blev udfaset i 2013​

Optimeret patientforløb

Deltagerne fik også en sygdomsspecifik opdatering i det aktuelle forløbsprogram og en beskrivelse af de sundhedsfaglige indsatser i patientforløbet på tværs af fag og sektor. Det overordnede formål med projektet var at sikre, at patienter får den rette behandling på det rette tidspunkt, at optimere patientforløbet. ​

Seneste temadage

Siden 2013 er der afholdt 5 temadage som optakt til forløbsprogrammerne. ​Se oversigt herunder:

2013

1. Temadag om hjertekarsygdomme

2. Temadag om KOL

2014

1. Temadag om type 2-diabetes

2. Temadag om Lænderyglidelser - ikke en kronisk tilstand.

2015

1. Temadag om rehabilitering og palliation​ ved kræft 


Redaktør