Temadag om rehabilitering og palliation ved kræft

2015 første regionale temadag 25. marts kickstartede nyt ​forløbsprogram og implementeringsplan for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. 

265 deltagere mødte op til årets første regionale temadag.

Se film fra første regionale temadag i 2015

Nu går vi til den!

- Nu er den her, og det er herligt, at der er så mange her i auditoriet, der sikkert finder det nyttigt, at vi nu virkelig går til den.  Rigshospitalets vicedirektør Helen Bernt Andersen lod ingen af de 265 tilhørere i Søhuset Konferencecenter i tvivl om, at præsentationen af Implementeringsplanen kun markerer begyndelsen på et langt sejt træk. ​

Hent Implementeringsplanen 

Rigshospitalets vicedirektør Helen Bernt Andersen præsenterer implementeringsplanen.​

Meget arbejde venter

- Der skal arbejdes meget ude i de enkelte enheder, men så sandelig også på tværs af hospital, primærsektor og praksisområdet, understregede Helen Bernt Andersen, som har været regionens repræsentant i den formandstrio, som har stået i spidsen for den fagligt bredt sammensatte arbejdsgruppe, der har udarbejdet implementeringsplanen. 

Mange aktører

Netop det tværgående samarbejde er en udfordring, mener Thomas Gorlén, arbejdsgruppens formand for almen praksis. - Vi har ikke tradition for at samarbejde på den tætte måde, som patienter med behov for rehabilitering og palliativ indsats har brug for. I modsætning til andre sygdomsforløb er alle aktører her inde i billedet samtidig og så vi samarbejde, siger Thomas Gorlén.


Thomas Gorlén holder oplæg om udfordringer, erfaringer og muligheder for almenpraksis.

Systematiseret behovsvurdering

Forløbsprogrammet fastslår, at alle kræftpatienter skal have tilbudt en behovsvurdering for at sikre, at de modtager de rette tilbud om rehabiliterende og palliative indsatser. I implementeringsplanen ligger et redskab – et forberedelsesskema – som nu systematisk skal tages i brug i alle sektorer.


Centerchef Jette Vibe-Petersen om udfordringer i det tværsektorielle samarbejde.

Nyt forberedelsesskema

- Vi har haft meget fokus på, at lave noget praksisnært, og det er et stort plus ved implementeringsplanen, at der nu findes et fælles behovsvurderings-redskab, som alle kan bruge, siger arbejdsgruppens kommunale formand Jette Vibe-Petersen.

Prøv forberedelsesskemaet 'støtte til livet med kræft' her​​

Patientens skema

Ideen med forberedelsesskemaet er, at patienten udfylder det før en samtale om rehabilitering og palliation. Patientens svar på spørgsmålene er udgangspunkt for samtalen. I løbet af temadagen fik deltagerne lejlighed til at drøfte udfordringer i det konkrete arbejde med skemaet – som ikke altid er helt ligetil. brug for. 
Se en film om, hvordan forberedelse​sskemaet bruges forud for en en samtale

​Uddannelse nødvendig

- Det er ikke nok bare at give patienterne et skema. Man skal også arbejde med de sygeplejersker som skal holde rehabiliteringssamtaler med patienter, mener udviklingssygeplejerske Mai Nanna Schønau fra Rigshospitalet. - Der skal noget uddannelse til, hvis man vil sikre at patienten får et godt udbytte af samtalen, tilføjer hun.

Udviklingssygeplejerske Mai Nanna Schønau fra Rigshospitalets Thoraxkirurgiske Klinik i et oplæg om erfaringer med rehabiliteringssamtaler.

Vigtig kompetenceudvikling

Og netop kompetenceudvikling er et vigtigt punkt i implementeringsplanen, som skal bidrage til, at forløbsprogrammet succesfuldt sikrer kvalitet og sammenhæng i den samlede indsats for den enkelte patient og dennes pårørende. Ledelser og involveret personale i alle tre sektorer skal have kendskab til de forudsætninger, krav og aftaler, som vedrører implementering af forløbsprogrammet.

Meld tilbage

- Der er sat midler af til, at udvikle på nogle af de områder, vi ikke er helt færdige med endnu. Men det er vigtigt, at vi alle - i alle sektorer - melder tilbage med de behov, der er for konkrete indsatser, så forløbsprogrammet kan blive en succes, siger Helen Bernt Andersen. ​

Redaktør